IAI bibliotēkas papildinājums

Pamatinformācija
Kategorija
Bibliotēka
Datums
11.10.2018

Iekšējo Auditoru Institūta bibliotēka ir papildināta ar sešiem jauniem materiāliem, kas Tev palīdzēs veicināt daudzpusēju iekšējā audita attīstību un kas IAI biedriem ir pieejami BEZ MAKSAS

! Šajā papildinājumā ietilpst:

1. Starptautiskās Profesionālās Prakses Ietvara Piemērošana, 4. izdevums.

Šis atjaunotais izdevums sniedz iekšējiem auditoriem vadlīnijas, lai praksē piemērotu IIA Starptautisko profesionālās prakses ietvaru (SPPI). Tas reprezentē lielu iepriekšējā darba pārstrukturizāciju, atspoguļojot jauno SPPI un Audita misiju, kas iznāca 2015.gadā un ieviesa Pamatprincipus un Ieviešanas vadlīnijas.

2. Auditēšana un Revolucionārās Tehnoloģijas

Līdzās izaicinājumiem pastāv arī iespējas, bet tikai tiem, kas spēj tās izmantot. Revolucinārās tehnoloģijas izmaina ne tikai veidu, kā kompānijas īsteno savu biznesu, bet var izmainīt arī biznesa modeļus, vērtību prepozīcijas, piegādes ķēdes un attiecības ar klientiem.

3. Iekšējā Auditora Risku Novērtēšana Rokasgrāmata, 2. izdevums

Autors Riks Raits demonstrē, kā savietot riskus ar organizācijas mērķiem, radīt praktisku audita plānu un veikt soli-pa-solim risku novērtējumu.

4. Datu Analītika: Ceļakarte Analītisko Spēju Paplašināšanai

Lielākā daļa organizāciju apzinās, ka tām ir jāievieš darbību analītika, bet daudzām ir grūtības atrast labāko veido, kā to izdarīt. Šajā grāmatā sniegtie materiāli palīdzēs vadītājiem un lēmumu pieņēmējiem gūt nepieciešamo perspektīvu, lai attīstītu stratēģiju vai uzlabotu pastāvošos centienus pat mūsdienu mainīgajai videi, kurā nebeidzamas inovācijas un tehnoloģiskie sasniegumi rada arvien jaunus pielietojumus tehnoloģijām.

5. Risku Pārvaldība Nedrošos Laikos: Labuma Gūšana No Coso Jaunā URP Ietvara

Veiksmīgas organizācijas atrod veidus kā efektīvi pārvaldīt savus riskus, lai gūtu labumu nedrošajā un strauji mainīgajā pasaulē. Dažas organizācijas paļaujas uz savu vadītāju pieredzi un biznesa prasmēm, dažas - izmanto daudz disciplinētāku pieeu, uz ko atsaucas kā "uzņēmuma risku vadību " (enterprise risk managamenet - ERP).

6. Ceļveži: Iekšējā Audita Līderu Stāsti Par Ceļu uz Panākumiem

Šajā grāmatā ir izklāstīti 12 līderu stāsti, kuri ir sasnieguši savas karjeras mērķus, iegūstot amatu vai lomu, bet viņu vēlamais galamērķis bieži vien ir saistīts ar jēgas sajūtu vai nepieciešamību tikt intelektuāli izaicinātiem. Saskaroties ar lielākas atbildības vai profesijas ietekmēšanas iespējām, šie līderi atpazina šo iespēju sasaisti ar saviem mērķiem.

 

Neaizmirsti aplūkot arī citus IAI bibliotēkā pieejamos materiālus, kas pilnveidos ne tikai Tavus darba rezultātus, bet arī Tavu personību: https://iai.lv/lv/biblioteka

Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA