Biedrzinības komisija

Sākumlapa / Par mums / Pārvalde / Komisijas / Biedrzinības komisija

Pamata mērķis: esošo un iespējamo biedru interešu nodrošināšana.

 • Biedru uzņemšana un izslēgšana
 • Biedru naudas iemaksu pārraudzība
 • Biedru datu pārvaldība IAI un Global IIA datubāzēs
 • Biedru gradācijas sistēmas izveide, identificējot biedrus, kuri ir biedrībā ir vismaz 5, 10, 15 un 20 gadus, kā arī nodrošinot bonusus no institūta puses
 • Identificēt, no kurām nozarēm nav neviena institūta biedra, bet kur varētu būt potenciālie biedri. Ieviest piesaistes plānu.
 • Pēc iespējas biežāk iegūt informāciju par biedru interesēm. Pastāvīgi atgādināt par ieguvumiem no dalības biedrībā.
 • Uzturēt parādnieku/ izslēgto biedru sarakstu
 • Pārliecināties, ka visas institūta amatpersonas, komisiju priekšsēdētāji ir IAI biedri ar nokārtotām saistībām pret institūtu
 • Informēt par iespējām atjaunot savu darbību biedrībā
 • Pārliecināties, ka biedriem pienāk informācija par institūta jaunumiem, ir izveidots profils institūta mājaslapā, kā arī izdodas reģistrēties notikumiem.
 • Izstrādāt un uzturēt programmas, kuru mērķis ir veicināt savstarpējo biedru tīklošanos
 • Veicināt jauno biedru iesaisti institūta aktivitātēs pēc iespējas ātrāk
 • Izstrādāt programmu, kuras mērķis ir iepazīstināt jaunos biedrus ar institūtu aktivitātēm, organizatorisko struktūru, iespējām iesaistīties komisijās, kā arī par biedru labumiem
 • Ieviest piemērotus aizsardzības pasākumus saistībā ar piekļuvi institūta un biedru datiem
 • Veicināt biedru izaugsmi un attīstību, sniedzot informāciju par pieejamajiem amatiem IIA GlobalAtgriezties augšā