Informācija par eksāmenu

CRMA eksāmena sastāvs


CRMA eksāmens ietver divas daļas: CIA eksāmena 1. daļa, un atsevišķs CRMA eksāmens, kurš sastāv no 100 vairāku izvēļu jautājumiem par četrām jomām. CRMA eksāmena pabeigšanai ir nepieciešamas divas stundas.

Kandidāti, kur ir jau nokārtojuši CIA eksāmena 1. daļu var uzreiz pieteikties uz CRMA eksāmenu, ja ir izpildītas noteiktās prasības.

Visās četrās jomās, kuras ir iekļautas CRMA eksāmena tiek pārbaudīts kvalifikācijas līmenis. Tas nozīme to, ka kandidātiem ir jābūt kvalificētiem, proti, jābūt pamatīgai izpratnei par pamata jēdzieniem un jāspēj to izmantot.

CRMA eksāmenā pārbaudītie standarti

  • CIA eksāmena 1. daļas pārbaudītās tēmas, ietilpst IPPF aspektus, atbildību par iekšējā audita veikšanu, neatkarību un objektivitāti, pārvaldības konceptus, risku identificēšanu un pārvaldību, vadības kontroli un audita plānošanu;
  • CRMA eksāmena tēmas ir iekļauti pārvaldības aspekti un risku pārvaldības nodrošināšanas principi, kā arī atbilstoši iekšējā audita speciālistu un konsultēšanas uzdevumi;

Eksāmena neizpaužamība

CRMA eksāmens ir neizpaužams eksāmens, kas nozīmē to, ka pašreizējie eksāmena jautājumi un atbildes nekur netiks publicētas.

Piezīme: Eksāmena tēmas un/vai formāts var mainīties, ja to ir apstiprinājusi IIA Profesionālā sertifikācijas padome (PCB).

CRMA eksāmena jomas

CRMA eksāmens ietver pamata sastāvu par četrām jomām.

  1. Ar riska pārvaldību saistīta organizatoriskā pārvaldība (25-30%)
  2. Riska pārvaldības procesu principi (25-30%)
  3. Iekšējā auditora loma apdrošināšanā (20-25%)
  4. Iekšējā auditora konsultatīvā loma (20-25%)

 Sagatavošanās CRMA eksāmenam


CRMA eksāmens ir pašmācības eksāmens, un tam nav nepieciešama noteikta mācību programma. Kandidāti var izvēlēties savas metodes, lai sagatavotos eksāmenam.

Lejupielādējat šo PDF, lai iegūtu sarakstu ar materiāliem, kuri ir nepieciešami, lai mācītos CRMA eksāmenu.

CRMA pārskata rokasgrāmatas un programmatūra

Dažādus CRMA eksāmena programmatūras un eksāmena pārskata rokasgrāmatas izstrādā IIA pētniecības fonds. Apmeklējiet IIA grāmatu veikalu, lai atrastu šobrīd pieejamos materiālus.

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA