Pamatprincipi

OBLIGĀTIE NORĀDĪJUMI

Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipi:

  • Uzskatāmi parāda godīgumu
  • Uzskatāmi parāda kompetenci un pienācīgu profesionālo rūpību
  • Ir objektīvs un nav nepamatoti ietekmēts (neatkarīgs)
  • Atbilst stratēģijām, mērķiem un organizācijas riskiem
  • Ir atbilstoša vieta struktūrā, ir atbilstoši resursi
  • Uzskatāmi parāda kvalitāti un pastāvīgus uzlabojumus
  • Efektīvs komunikācijā
  • Sniedz uz riskiem balstītu pārliecību
  • Ir pārdomāts, produktīvs, uz nākotni vērsts
  • Sekmē organizācijas pilnveidošanos

← atgriezties uz Obligātie norādījumi

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA