Stratēģija

Sākumlapa / Par mums / Stratēģija

Iekšējo auditoru institūta Stratēģiskais plāns

Biedrības „Iekšējo Auditoru Institūts” (turpmāk – Institūts) Stratēģiskais plāns ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurš balstīts uz Globālā Iekšējo auditoru institūta (turpmāk – Globālais Institūts) darbības stratēģiju un Institūta statūtos noteikto darbības mērķi un uzdevumiem. Stratēģiskais plāns nosaka Institūta stratēģiskos mērķus, attīstības virzienus, uzdevumus un rezultātus. Stratēģiskā plāna uzdevums ir veicināt Institūta biedru izpratni par Institūta darbības mērķiem un iesaistīšanu izvirzīto mērķu.

 

Globālā Institūta darbības stratēģija

Misija:  Sekmēt iekšējā audita profesijas attīstību un tās vērtības  visā pasaulē

Pamatvērtības:  Sadarbība – Drosme – Dažādība – Globālā domāšana – Inovācijas – Integritāte – Pakalpojumu izcilība

Stratēģiskie darbības virzieni:

  1. Globālais Institūts veicina iekšējā audita profesionāļu attīstību un kā neaizvietojamu organizācijas darbinieku atpazīstamību (Profesionalitāte).
  2. Globālā Institūta sniegtie pakalpojumi veicina esošos, bijušos un nākamos auditorus kļūt par Institūta biedriem (Biedri/ Vērtības).
  3. Globālā Institūts kā organizācija ar pozitīvu tēlu ir pieprasīts iekšējā audita jautājumu risināšanā visā pasaulē  (Atbalsts/Konsultēšana).
  4. Institūta pārvaldes modelis nodrošina saistīto institūtu (nodaļu) līdzinātu darbību pēc vienotiem pamatprincipiem (Pārvaldība).
  5. Globālā Institūta darbība ir nodrošināta ar pietiekamu finansējumu, paredzot atbilstošas rezerves, lai veicinātu mērķu sasniegšanu visos plānotajos stratēģiskajos darbības virzienos (Finanses).

 

IAI darbības mērķis: Veicināt iekšējo auditoru un citu ar iekšējo auditu, risku vadību, kontroli, pārvaldību vai citām radniecīgām jomām saistītu Institūta biedru izglītošanu, attīstot un uzlabojot viņu profesionalitāti, darba rezultativitāti un efektivitāti.

Institūta uzdevumi mērķa sasniegšanai

  • veicināt Institūta biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību, veidojot apmācību programmas, metodiskos norādījumus, organizējot kursus, veicot iekšējo auditoru sertifikāciju, kā arī izdodot informatīvus materiālus;
  • veicināt saskarsmi Institūta biedru vidū, informējot biedrus par tādiem aktuāliem notikumiem iekšējā audita, riska vadības, kontroles un pārvaldības jomās, kas būtu lietderīgi ne tikai Institūta biedriem, bet arī viņu darba devējiem;
  • veicināt informācijas par iekšējo auditu, riska vadību, kontroli, pārvaldību un citām radniecīgām jomām izplatību ne tikai Institūta biedru vidū, bet arī plašākā sabiedrībā;
  • apvienot iekšējos auditorus, kā arī citas šajā profesijā ieinteresētas personas Latvijā, daloties informācijā un pieredzē;
  • veikt citas darbības, kas nepieciešamas Institūta mērķa sasniegšanai.
Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA