Par mums

Sākumlapa / Par mums

Biedrība „Iekšējo auditoru institūts” (IAI) reģistrēta Rīgā 1999.gada 26.oktobrī.

IAI pamatdarbība saistīta ar biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību: apmācību programmu, metodiskos norādījumu izstrāde, kursu, apmācību, auditoru sertifikācijas organizācija, informatīvo materiālu sagatavošana, savstarpēja aktuālās informācijas apmaiņa. IAI dibināšanas process bija laikietilpīgs un no biedriem prasīja milzīgu entuziasmu, jo tas pamatā bija brīvprātīgs pasākumus, kuru īstenojot netiek saņemta atlīdzība. Lai iegūtu IAI darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, toreizējai IAI pārvaldei bija nepieciešams pārliecināt ekspertiem uzstāties un vadīt toreizējos seminārus un  apmācības bez maksas. Nozīmīgs atbalsts biedrības sākotnējā darbībā bija jūtams arī no valsts pārvaldes un lielajām organizācijām (t.sk. Hansabanka, LMT, SEB, Lattelecom, Latvijas komercbanku asociācija u.c.), kuras pietiekami toleranti izturējās pret savu darbinieku veltīto laiku un organizācijas resursu izmantošanu, lai stiprinātu un pilnveidotu toreiz vēl pietiekami jaunu iekšējā audita sfēru.

Kā nozīmīgs projekts un viens no pamatiem IAI tapšanai ir minams PHARE projekts “Valsts pārvaldes reforma Latvijā”, kura ietvaros biedriem lielu atbalstu sniedza Fils Tārlings (Phil Tarling), kurš ir bijis ECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) prezidents un IIA valdes priekšsēdētājs.

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA