Eksāmena maksa

EKSAMINĀCIJAS MAKSAS 

Biedrības veids IAI  biedrs  Nav IAI biedrs
Biedra gada maksa IAI  € 50  —
Kopā  € 50  —
     
Eksāmena reģistrācija  $115  $230
CIA 1. daļa  $280  $395
CIA 2. daļa  $230  $345
CIA 3. daļa  $230  $345
Kopā  $855  $1,315Kļūt par biedru var iesniedzot pieteikumu un apmaksājot bBiedra naudu Latvijas Iekšējo Auditoru Institūtam
Reģistrācijas un eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IAI caur CCMS sistēmu
  • Maksājumu apmēri var mainīties;
  • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
  • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
  • Norādīto maksājumu apmēri var atšķirties atkarībā no valsts, kurā notiek eksaminācijas process vietējā IAI vadībā;
  • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;
Atgriezties augšā