CIA eksāmena praktiskie jautājumi

Rokasgrāmatā ir iekļauti praktiski jautājumi, kas palīdzēs attīstīt zināšanas par labāko praksi nozarē, iekļaujot obligātos IPPF norādījumus, kā arī pamata principus iekšējā audita veikšanai. Jautājumi ir veidoti, balstoties uz CIA eksāmena jautājumu formātu, garumu un saturu. Šie jautājumi var tik iekļauti kādā no turpmākajiem eksāmeniem. Tas izveidos pamatu pastāvīgiem uzlabojumiem un progresam, lai sagatavotu kandidātus karjeras nākamajām līmenim, iegūstot CIA apzīmējumu - vienīgo pasaulē atzīto sertifikātu iekšējiem auditoriem.

CIA eksāmena praktiskie jautājumi iekļauj:

1.nodaļa: Iekšējā audita pamati - 125 jautājumi.

2.nodaļa: Iekšējā audita veikšana - 100 jautājumi.

3.nodaļa: Biznesa zināšanas iekšējā auditā - 100 jautājumi.

Papildus rokasgrāmata nodrošinās izpratni par CIA eksāmena pamata konceptu un mērķiem ar detalizētiem katra jautājuma skaidrojumiem.

 Rokasgrāmata palīdzēs kandidātiem saprast, kāpēc atbildes ir pareizas, un kāpēc tās ir nepareizas.

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA