Izglītības komisija un Izglītības komisijas Riska vadības apakškomisija

Sākumlapa / Par mums / Pārvalde / Komisijas / Izglītības komisija un Izglītības komisijas Riska vadības apakškomisija

IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS, TAI SKAITA RISKU VADĪBAS APAKŠKOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

Pamata mērķis - izglītot IAI biedrus un pārējos iekšējā audita un saistošo profesiju pārstāvjus, organizējot kvalitatīvas mācības, konferences, diskusijas, seminārus, apaļos galdus un citus uz mācībām orientētus pasākumus.

IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

 • sagatavot gadskārtējo mācību plānu, dažādojot mācību saturu, kas būtu iekšējiem auditoriem saistošs, interesants un fokusētos uz aktuālām tēmām un iesniegšana valdē apstiprināšanai;
 • veikt periodiskas IAI biedru aptaujas par mācību saturu;
 • organizēt mācības sadarbībā ar Latvijas un citu valstu profesionālajām biedrībām, piemēram, IAI institūtiem, ISACA u.c., un veicināt pieredzes apmaiņu;
 • organizēt mācības:

            -lektoru piesaiste un administrēšana;

          -mācību materiāli - tehniskais nodrošinājums (telpas, aprīkojums, tiešsaistes platformas, mācību izdales materiāli prezentāciju nosūtīšana mācību kursu dalībniekiem utt.) un reprezentācijas materiālu nodrošināšana mācību pasākumiem,

 • mācību dokumentācijas uzturēšana:

          -dalībnieku reģistra uzturēšana;

          -dalības apliecinājumu izsniegšana;

 • mācību budžeta uzturēšana:

          -mācību tāmes un pārskata par tās izpildi sagatavošana;

          -rēķinu par mācību pasākumu organizēšanu kontrolēšana (uzraudzīt, lai rēķini ir laicīgi un korekti piestādīti un apmaksāti);

IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS RISKU VADĪBAS APAKŠKOMISIJAS ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

 • sniegt atbalstu IAI Valdei par IAI darbībai piemītošo stratēģisko, darbības, finanšu un citu risku novērtēšanu un reaģēšanu uz tiem, vienlaikus ņemot vērā starptautiski atzītos prioritāros riskus,
 • sagatavot IAI darbībai piemītošo stratēģisko, darbības, finanšu un citu risku reģistru un risku karti;
 • dalīties ar IAI biedriem un citiem interesentiem par pieredzi un aktualitātēm risku vadības jomā, tostarp sagatavojot prezentācijas diskusijām un mācībām;
 • nodrošināt IAI biedriem aktuālo informāciju par sertificēšanas iespējām risku vadības jomā un iesniegt šo informāciju publicēšanai Komunikācijas komisijai;
 • pēc IAI Valdes priekšsēdētaja pieprasījuma sagatavot publikācijas par risku vadību. 
Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA