Definīcija

OBLIGĀTIE NORĀDĪJUMI

Iekšējā audita definīcija

Iekšējais audits ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšana un konsultēšana, lai palielinātu organizācijas vērtību un pilnveidotu tās darbības. Iekšējais audits palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un pilnveidotu riska vadības, kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti.

Iekšējā audita Definīcija, kas jaunajā SPPI nav grozīta, joprojām formulē, kas ir iekšējais audits. Turpretī iekšējā audita Misija apraksta, ko iekšējais audits cenšas sasniegt.

← atgriezties uz Obligātie norādījumi

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA