Atbilstības prasības

CRMA eksāmena prasības

Eksāmena atkārtotas nokārtošanas laika maiņa:

Sākot ar 2019. gada 1. septembra, gaidīšanas laiks, lai atkārtoti nokārtotu eksāmenu ir samazināts no 90 dienām līdz 60 dienām. Kamēr tas ir izstrādes procesā, kandidāti var atkārtoti nokārt eksāmenu pēc 60 dienu gaidīšanas periodu.

CRMA programmas kandidāti piekrīt programmas nosacījumiem, atbilstības prasībām, eksāmena konfidencialitātei, ētikas kodeksam un profesionālās izglītības turpināšanai (CPE), kā arī citiem nosacījumiem, kurus ir ieviesusi IAI Profesionālā sertifikācijas padome (PCB).

Prasības kandidātiem

CRMA kandidātiem ir jāatbilst šādām prasībām attiecībā uz izglītību, raksturu, darba pieredzi un identifikāciju. Pirms kandidāta pieteikums var tikt apstiprināts visiem dokumentiem (par izglītību, raksturu, nodaļas atsauksme un identifikāciju) ir jābūt nosūtīt un jābūt apstiprinātiem no IIA sertifikācijas personāla.

CIA 1. daļa

Kandidātam ir veiksmīgi jāizpilda izvirzītās prasības, un ir jānokārto CIA eksāmena 1. daļa. To var izdarīt pirms vai pēc CRMA eksāmena nokārtošanas, kā arī CRMA eksāmena laikā, bet tas ir jāpabeidz pirms sertifikāta piešķiršanas. Pārskatiet prasības CIA eksāmena 1. daļai.

Izglītība

Kandidātam ir jābūt vismaz profesionālajai izglītībai vai augstākai izglītībai, kas ir jāapstiprina kāda no IIA sertifikācijas programmās. Kopīgie ekvivalenti ir arī augstākās izglītības diploms u.c. vai trīs A līmeņu sertifikāti ar C vai augstāku pakāpi.

Pieņemamie dokumenti

  • Jūsu grāda kopija vai A līmeņa sertifikāti ( ja Jūsu vārds ir mainīts kopš grāda iegūšanas, Jums ir jāiekļauj arī dokuments par Jūsu vārda maiņu);
  • Vēstule no universitātes, kas apstiprina iegūto grādu;
  • Novērtējuma vēstule, kas apstiprina grāda līmeni;

 IIA piedāvā arī alternatīvu risinājumu kandidātiem, kuri neizpilda obiligātās izglītības prasības. Tagad uz CRMA var pretendēt kandidāti, kuriem ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai līdzvērtīga pieredze.

Šeit ir pieejama informācija par izņēmumiem izglītības prasībās.

Kad veidlapa ir aizpildīta, lūdzu, atveriet Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu, un augšupielādējiet veidlpau šeit. Iesniedziet dokumentu tipu kā "izglītības")

Raksturojama atsauce

CRMA kandidātam ir jābūt ar augstu morālu un profesionālu raksturu. Kandidātam ir jāiesniedz raksturojuma atsauces veidlapu, ko paraksta CIA, CCSA, CFSA, CRMA vai kandidāta vadītājs.

Raksturojuma atsauces veidlapa.

Kad esat aizpildījis veidlapu, lūdzu, atveriet Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet savu veidlapu. Iesniedziet dokumentu kā raksturojuma atsauce.

Darba pieredze

Kandidāti var pieteikties sertifikācijas programmai, un nokārtot eksāmenu pirms nepieciešamās darba pieredzes iegūšanas. Tomēr, kandidātiem netiks piešķirts sertifikāts līdz netiks izpildīta prasība par pieredzi. Pieredze IIA sertifikācijas programmā ir balstīta uz maksimāli pieļaujamo izglītības līmeni. Darba pieredzes prasības CRMA programmai ir:

Izglītības līmenis Nepieciešamā darba pieredze
Maģistra grāds (vai līdzvērtīgs)

 12 mēneši- pieredze auditā vai ar kontroli saistītā uzņēmējdarbības pieredze, piemēram, risku vadība, kvalitātes nodrošināšana vai CSA

Bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs)

24 mēneši - pieredze auditā vai ar kontroli saistīta uzņemējdarbības pieredze, piemēram, risku vadība, kvalitātes nodrošināšana vai CSA

Profesionālā izglītība, trīs A līmeņa sertifikāti (vai līdzvērtīgs)

60 mēneši -pieredze auditā vai ar kontroli saistīta uzņemējdarbības pieredze, piemēram, risku vadība, kvalitātes nodrošināšana vai CSA

Lejupielādējiet un aizpildiet pieredzes pārbaudes veidlapu. Kad veidlapa ir aizpildīta, atveriet Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet veidlapu šeit. Iesniedz dokumenta tipu kā profesionālā pieredze.

Pieredzes pārbaudes veidlapa

Identifikācijas apliecinājumi

Kandidātiem ir jāapliecina sava identitāte izmantojot pasi un ID karti. Dokumentiem ir jābūt derīgiem, dokumenti ar beigušos termiņu netiks pieņemti. Visi dokumenti ir jāieskenā un jāaugšupielādē portālā Dokumentu augšupielāde tādā veidā, kas nodrošina to, ka fotogrāfija ir skaidri saredzama. Kad veidlapa ir aizpildīta, lūdzu atveriet Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet veidlapu. Iesniedziet dokumenta tipu kā cits.

Atbilstības prasību termiņš

Sākot ar 2010. gada novembri, sertifikācijas programmas kandidāta atbilstība, lai pabeigtu programmu ir derīga četrus gadus pēc pieteikuma apstiprināšanas.

Ja kandidāts četru gadu laikā nav pabeidzis sertifikacijas procesu, tiek zaudēta visa samaksa un eksāmena daļas tiek zaudētas.

Konfidencialitāte

CRMA eksāmens ir neatklāts eksāmens. Kandidāti programmā piekrīt saglabāt CRMA eksāmena saturu kā konfidenciālu un tāpēc nedrīkst ar nevienu apspriest eksāmena saturu, izņemot ar IIA Sertifikācijas nodaļu. Neatļauta eksāmena materiāla izpaušana tiek uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu, un tā var izraisīt kandidāta diskvalifikācija.

Ētikas kodekss

CRMA kandidāti piekrīt nosacījumiem, kuri ir ietverti IIA Ētikas kodeksā.

Profesionālās izglītības turpināšana (CPE)

Pēc sertifikācijas CRMA ir jāuztur savas zināšanas un prasmes, jāstrādā pie uzlabojumiem pašreizējā attīstībā, izpildot CPE prasības.

Piederība IIA

Vairākuma no gadījumiem nav jābūt IIA biedram, lai nokārtotu CRMA eksāmenu vai iegūtu CRMA sertifikātu, tomēr mēs aicinām Jūs apsvērt priekšrocības. Ir dažas valstīs, kurās ir nepieciešams būt IIA biedram, lai nokārtotu CRMA eksāmenu. IIA biedri saņem atlaides par CRMA pārskata materiāliem un kursiem, kā arī viņiem ir pieejami jaunāki eksāmenu sagatavošanās materiāli, tīklošanās iespējas, kā arī aktuālās ziņas un informācija par CRMA.

Atgriezties augšā
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK