Finanšu komisija

Sākumlapa / Par mums / Pārvalde / Komisijas / Finanšu komisija

Pamata mērķis: nodrošināt finanšu darbības stabilitāt, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai, nodrošinot caurspīdīgu un saimniecisku finanšu līdzekļu pārvaldīšanu atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Atbildība un uzdevumi:

 • IAI naudas līdzekļu pārvaldīšana
  • vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu,
  • nodrošināt ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, iepriekšējo gadu peļņas palielināšana, vai vismaz saglabāt esošo peļņas apjomu.
  • saglabājot pašreizējo biedru skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus biedrus un palielinot kopējo ieņēmumu apjomu.
 • Nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību: plānojot finanšu rādītājus un to ietekmējošos apstākļus
 • Rēķinu apstrāde un apmaksa
 • Dokumentu lietvedība
 • IAI darbības atbilstība normatīviem aktiem un likumdošanai.
 • Budžeta plānošanas organizēšana un uzraudzība
 • Budžeta izpildes kontrolēšana
 • Debitoru un kreditoru uzskaite
 • Nodokļu jautājumi un sadarbība ar VID
 • Ieteikt investīciju plānu pieejamiem līdzekļiem piesaistot finansējumu investīciju projektu realizēšanai, rezultātā uzlabojot izglītības kvalitāti, sniedzot atbalstu IAI biedriem.
Atgriezties augšā