Pasākumu noteikumi

Pasākumu rīkošanas noteikumi

 

Apstiprināts Valdes sēdē 2018.g 9.maijā, Rīgā


1.      Noteikumos lietoties termini

1.1.     Pasākuma organizētājs (turpmāk IAI) - biedrības “Iekšējo Auditoru Institūts, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:40008045795, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011

1.2.     Pasākums – jebkura veida mācību (kursi, konferences, diskusijas) vai neformāli pasākumi, kurus rīko IAI

1.3.     Dalībnieks –18 gadus vecs-/a, pilnu atbildību nesoša fiziska persona vai ir juridiskas personas pārstāvis, kuram ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā reģistrēties IAI pasākumiem un uzņemties šīs juridiskās personas saistības.

2.      Reģistrēšanās un maksājumi

2.1.       Reģistrācija dalībai pasākumā tiek veikta caur pasākuma interneta vietni. Reģistrējoties pasākumam dalībnieks piekrīt vispārējiem nosacījumiem, kas definēti IAI “preču tiešsaistes pārdošanas noteikumos”.

2.2.     Reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas. Pēc reģistrācijas apstiprināšanas, dalībnieks saņem pasākuma biļeti elektroniskā veidā (PDF fails). Ja maksājums nav saņemts maksājuma termiņa laikā, IAI ir tiesības atcelt dalībnieka reģistrāciju un nepielaist viņu dalībai pasākumā.

2.3.     Dalības maksas apmaksa notiek EUR valūtā.

2.4.     Dalības maksas maksājumu metodes tiek norādītas pasākuma reģistrācijas vietnē. Sekojošas maksājumu metodes var tikt pieņemtas:

2.4.1.      Kredītkarte/debetkarte – kredītkaršu maksājumam jātiek iesniegtam tiešsaistē, izmantojot maksājuma formu.

2.4.2.      Bankas savienojums – šī maksājumu metode tiek nodrošināta tikai norādītajām bankām.

2.4.3.      Bankas pārskaitījums – izmantojot bankas pārskaitījumu, jāpārliecinās, ka ir norādīts rēķina numurs. Visas komisijas maksas sedz maksātājs.

2.5.     Darījuma apliecinoši dokumenti (rēķini, biļetes, apstiprinājumi) tiek nosūtīti uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. Ja apliecinājuma e-pasts nav saņemts, dalībniekam ir jāsazinās ar IAI (iai@iai.lv), lai saņemtu tālāku palīdzību.

3.      Atteikšanās no dalības pasākumā

3.1.     Atbilstoši MK noteikumu Nr. 255 ” 18.12 punktam dalībnieks nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par pasākumiem un ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā

3.2.     Dalībniekam ir tiesības atcelt dalību un pieprasīt atmaksāt dalības maksu pilnā apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

3.2.1.      Ja konferenču lektoru un satura izmaiņas ir vairāk kā puse no sākotnējas programmas;

3.2.2.      Ja mainījās pasniedzējs mācību kursam;

3.2.3.      Ja mācību kursa satura maiņas rezultātā tā mērķis netiek sasniegts pilnā apmērā.

3.3.     Atteikšanās no dalības pasākumā tiek pieprasīta rakstiskā formā, nosūtot e-pastu IAI uz e-pasta adresi iai@iai.lv.

3.4.     Atteikšanās gadījumā tiek piemērotas sekojošas komisijas:

3.4.1.      10% atcelšanas nodeva no dalības maksas tiks piemērota, ja atteikšanās no dalības pasākumā notiks vairāk nekā 30 dienas pirms pasākuma sākuma.

3.4.2.      50% atcelšanas nodeva no biļetes cenas tiks piemērota, ja atteikšanās no dalības pasākumā notiks no 30 līdz 15 dienām pirms pasākuma norises.

3.4.3.      Nauda netiek atgriezta, ja atteikšanās no dalības pasākumā notiek 15 vai mazāk dienas pirms pasākuma norises.

3.5.     Reģistrētajam dalībniekam ir tiesības savā vietā nominēt citu personu, kas viņa/-as vietā piedalīsies pasākumā, ievērojot šādus noteikumus:

3.5.1.      IAI biedra biļete var tikt nodota tikai citam IAI biedram. Nododot biļeti citai personai, kas nav IAI biedrs, jāsedz cenu starpība starp IAI biedra un standarta biļeti, ievērojot pirkšanas datuma nosacījumu (piem. IAI biedra agrās reģistrēšanas biļete var tikt nodota personai, kas nav IAI biedrs, piemaksājot starpību starp biedra un standarta agrās reģistrēšanas cenām, pat ja maiņa notiek pēc agrās reģistrēšanas termiņa beigām);

3.5.2.      Standarta biļete var tikt nodota jebkurai citai personai. Ja biļete tiek nodota personai, kura ir IAI biedrs, IAI neatgriež biļešu cenu starpību.

3.5.3.      Dalībnieks ir atbildīgs par IAI informēšanu par dalībnieka maiņu ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma norises, pretējā gadījumā ieeja pasākumā var tikt atteikta.

3.6.     Ja pasākums tiek atcelts, pasākuma dalības maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

3.7.     Ja pasākuma datums tiek mainīts, dalībnieks ir tiesīgs izvēlēties, vai piedalīties pasākumā tā jaunajā norises laikā, vai saņemt atpakaļ samaksāto pasākuma dalības maksu.

3.8.     Nauda tiek atmaksāta ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par dalību. Ja maksājums par dalību tika veikts ar bankas karti, nauda tiek atgriezta atpakaļ uz bankas karti.

4.      Iekšējās kārtības noteikumi pasākuma laikā

4.1.     Pasākuma laikā dalībniekiem ir jāievēro kārtība un ētiskas uzvedības normas, nepiemēslojot un nenodarot kaitējumu pasākuma telpām un inventāram.

4.2.     Drošības nolūkos, IAI ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma norises vietas, ja:

  • dalībnieka uzvedība traucē pasākuma norisei,
  • dalībnieka uzvedība apdraud pārējo dalībnieku un / vai IAI pārstāvju drošību un veselību,
  • dalībnieks neievēro pasākuma noteikumus,
  • dalībnieks neievēro IAI pārstāvju norādījumus.
  • 5.      Pasākumu prezentāciju materiāli

5.1.     Uz visiem prezentāciju materiāliem (piem., prezentāciju materiāli, lekciju piezīmes, programmatūra, utt.) attiecas autortiesības. Jebkādai, arī daļējai, pasākuma prezentāciju materiālu reprodukcijai, publicēšanai vai izmantošanai komerciālos nolūkos ir nepieciešama IAI un attiecīgā autora atļauja.

5.2.     IAI un lektoram ir tiesības izlemt par informatīvo materiālu (prezentācijas un citi faili, kas attiecas uz konkrēto pasākumu) pieejamību dalībniekiem, informējot par to iepriekš.

6.      Atbildības izslēgšana

6.1.     IAI neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas tiek nodarīti personiskajām mantām pasākuma norises vietā un laikā.

6.2.     Pasākuma atcelšanas vai datuma maiņas gadījumā IAI neuzņemas atbildību par dalībnieka papildus izmaksām (lidojumu un viesnīcu rezervējumi un citi), kas saistīti ar novēlotu rezervāciju atcelšanu. Ja dalībnieks ir veicis citas rezervācijas (lidojumi, viesnīcas, utt.) saistībā ar konkrēto pasākumu, dalībnieks ir atbildīgs par šo rezervāciju atcelšanu, ja tas ir nepieciešams.

6.3.     IAI neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām pasākuma biļetēm.

6.4.     IAI nav atbildīgs un nepārbauda, vai biļeti uzrādījusi persona ir tā pati persona, kas ir reģistrēta kā dalībnieks, un neatbild par šajā gadījumā izraisītajiem zaudējumiem.

6.5.     IAI neuzņemas atbildību par pasākuma biļešu ļaunprātīgu pavairošanu vai dalībnieka neuzmanīgas rīcības dēļ biļetes nodošanu trešajām personām. Pasākuma norises vietā tiks ielaists tikai viens dalībnieks - pirmais biļetes uzrādītājs.

7.      Dalības apliecinājums

7.1.     Sertifikāts, kas apliecina dalību pasākumā (ieskaitot CPE punktus) tiek nosūtīts dalībniekam ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc pasākuma norises dienas. Sertifikāts tiek nosūtīts uz reģistrācijas anketā norādīto dalībnieka e-pasta adresi. Ja apliecinājuma e-pasts nav saņemts, dalībniekam ir jāsazinās ar IAI (iai@iai.lv), lai saņemtu tālāku palīdzību.

7.2.     Ja kurss tiek rīkots vairāk kā vienu dienu, tad sertifikāts tiek izsniegts tikai par tām dienām, kurās dalībnieks ir piedalījies.

8.      Privātums

8.1.     Dalībnieku sniegā personīgā informācija tiks uzglabāta drošā datu bāzē. Informācija par dalībnieku: vārds, uzvārds, amats un organizācija var tikt iekļauta dalībnieka identifikācijas kartē.

8.2.     Foto un video materiāli var tikt uzņemti pasākuma laikā un pavairoti izglītojošos, ziņu un reprezentācijas materiālu ietvaros drukātā, elektroniskā vai citā mediju formātā, un publicēti, t.sk. IAI interneta vietnē un sociālo mediju profilos. Piedaloties pasākumā, dalībnieks dod IAI atļauju izmantot savus dalībnieka reģistrācijas anketā norādītos datus un fotogrāfijas iepriekš minētajos nolūkos.

8.3.     Dalībniekam ir tiesības aizsargāt savu identitāti un novērst personas identifikāciju, sazinoties ar IAI, izmantojot e-pasta adresi iai@iai.lv.

Atgriezties augšā
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK