Standarti

OBLIGĀTIE NORĀDĪJUMI

Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti (Standarti) 

Standarti ir obligātās prasības, kas noteiktas iekšējā audita profesionālajai praksei un kas paredzētas tās darba rezultātu efektivitātes izvērtēšanai.

Standarti pirmoreiz tika izstrādāti 1978. gadā un kopš tā laika ir pastāvīgi atjaunināti.

Standarti vienmēr ir balstījušies uz principiem un attiecas gan uz atsevišķiem auditoriem, gan uz struktūrvienībām, kurās tie ir nodarbināti.

Pārskatītie Standarti, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī:

Standarti latviešu valodā (saite): Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti

Standarti angļu valodā (saite): International Standards for the professional practice of Internal auditing

Atgriezties augšā