Standarti

Sākumlapa / Standarti

Starptautiskie iekšējā audita profesionālās prakses standarti (Standarti) ir uz principiem fokusēti un sniedz ietvaru iekšējā audita veikšanai un popularizēšanai. Standarti ir oabligātās prasības, kas sastāv no:

  • Iekšējās auditēšanas profesionālās prakses un tā efektivitātes novērtēšanas pamata prasībām. Prasības ir specifiski radītas, lai tās būtu piemērojamas organizācijas un individuālā līmenī. 
  • Interpretācijas, kas palīdz konkretizēt prasībās izvirzītos konceptus. 
  • Glosāriju 

Ir nepieciešams ņemt vērā gan prasības, gan to interpretācijas, lai piemērotu Standartus korekti. Standarti izmanto jēdzienus, kam ir piešķirta specifiska nozīme, kā tas norādīts Glosārijā, kas arī ir daļa no Standartiem. 

 

 

Pārskatītie Standarti, spēkā no 01.01.2017. 

Starptautiskā Iekšējā audita standartu padome (The International Internal Audit Standards Board (IIASB)) ir laidusi klajā pārskatīto Standartu versiju, ņemot vērā apsvērumus un saņemot apstiprinājumu no Starptautiskās profesionālās prakses ietvara pārraudzības padomes  (the International Professional Practice Framework Oversight Council (IPPFOC)).

Atgriezties augšā