Atbilstības Prasības

Piesakoties kļūt par CIA programmas kandidātu, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības prasības, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu, Profesionālās tālākizglītības nosacījumus, un citas prasības, ko nosaka IIA Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA

Kandidātiem ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds vai tam ekvivalenta izglītība, kas iegūta akreditētā universitātē vai augstskolā. Kandidāta augstākā iegūtā grāda apliecinoša dokumenta kopija, diploma pielikums vai cits rakstisks pierādījums par apgūto programmu jāiesniedz līdz ar reģistrācijas formu.

Pieņemamie dokumenti ir:

 • Diploma vai oficiālo diploma pielikumu kopijas (Uzmanību! Ja Jūsu vārds/uzvārds ir manījies, kopš diploma iegūšanas, oficiālam dokumentam, kas apliecina likumīgu vārda/uzvārda maiņu arī ir jābūt iekļautam);
 • Vēstulei no universitātes, kas apliecina iegūto grādu;
 • Vēstule no novērtēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprina iegūtā grāda līmeni.

Svarīgas izmaiņas nepieciešamās izglītības prasībās CIA eksāmenam: Globālā IIA direktoru padome ir apstiprinājusi alternatīvu atbilstības ceļu CIA eksāmena kārtošanai tiem indivīdiem, kas nav ieguvuši bakalaura grādu akreditētā universitātē. 

Kandidāts var kļūt piemērots sertifikāta iegūšanai, ja

 • ir ieguvis divu gadu pēc-vidusskolas izglītību un tam ir 5 gadu pieredze iekšējā audita vai ekvivalentā jomā; vai 
 • tam ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai ekvivalentā jomā.

Lejuplādejiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

REKOMENDĀCIJAS

Kandidātam ir jādemonstrē atbilstība visaugstākajiem morāles un profesionālās izturēšanās standartiem un ir jāiesniedz aizpildīta rekomendācijas vēstule, ko parakstījis CGAP, CIA, CCSA, CFSA vai kandidāta vadītājs.

Lejuplādēt rekomendācijas formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Character Reference).

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

CIA kandidātiem jābūt 24 mēnešu pieredzei iekšējā audita vai tam ekvivalentā sfērā. Ar ekvivalentu pieredzi tiek saprasta pieredze audita/novērtēšanas disciplīnās, ieskaitot ārējo auditu, kvalitātes nodrošināšanu (quality assurance), atbilstību (compliance), un iekšējo kontroli. Kandidātiem ir ļauts piedalīties CIA eksāmenā pirms tiek apmierināts profesionālās pieredzes kritērijs, tomēr sertifikācija netiks piešķirta līdz brīdim, kamēr kritērijs nebūs izpildīts. Kandidāta darba pieredzei iekšējā vai ārējā auditā jābūt:

 • Izdrukāta uz Iekšējā audita pieredzes verifikācijas veidlapas vai uz organizācijas oficiālās iespiedveidlapas;
 • Ietvertiem konkrētiem nodarbinātības laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā;
 • Specificētam ieņemtajam amatam(-iem) līdz ar īsu pienākumu un atbildību aprakstu;
 • Ietvertam kandidāta tiešā vadītāja, atbilstoša organizācijas biedra vai sertificēta iekšējā auditora, parakstam un amatam. Jābūt ietvertiem arī laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā.

Iekšējā audita Pieredzes verifikācijas veidlapai jābūt nosūtītai līdz ar kandidāta pieteikumu vai arī vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti. Tomēr laicīga Pieredzes verifikācijas veidlapas iesniegšana paātrinās sertifikācijas apstrādi, līdz ko kandidāts būs nokārtojis eksāmenu.

Lejuplādēt profesionālās pieredzes pārbaudes formu

IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTS

Kandidātiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments kandidāta pases vai nacionālās ID kartes kopijas veidā. Tajā ir jābūt norādītam derīguma termiņam; dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš netiks pieņemti. Visiem dokumentiem ir jābūt ieskenētiem un augšupielādētiem Dokumentu augšupielādes portālā tādā veidā, lai fotogrāfija ir skaidri saredzama.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar  nosaukumu Other).

EKSAMINĀCIJAS TIESĪBU PERIODS

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CIA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CIA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CIA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

EKSĀMENA KONFIDENCIALITĀTE

CIA eksāmena saturs ir neizpaužams. Kandidāti piekrīt ievērot CIA eksaminācijas satura konfidencialitāti un nav tiesīgi apspriest specifiskā eksāmena saturu ar personām, kas nav IAI Sertifikācijas departamenta darbinieki. Neatļauta informācijas izpaušana tiks uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu un var rezultēt kandidāta izslēgšanā no CIA programmas vai tikt kā citādi sankcionēta.

ĒTIKAS KODEKSS

CIA kandidāti piekrīt pakļauties IAI izveidotajam Ētikas kodeksam.

DALĪBA IAI

Jums nav obligāti jābūt IAI biedram, lai kārtotu eksāmenu vai saņemt sertifikātu, bet mēs iedrošinām Jūs apsvērt biedra statusa piedāvātās priekšrocības. IAI biedri saņem atlaides mācību materiāliem un kuriem, un tiem ir pieejami jaunākie eksāmenu resursi, tīklošanas iespējas un aktuālās ziņas un informācija.

Kļūsti par biedru tagad

SĀKOTNĒJĀ REĢISTRĒŠANĀS UN PIETEIKŠANĀS

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, Rekomendācijas vēstules veidlapa un Pieredzes verifikācijas veidlapa* un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Maksājumu ar kredītkarti kuru ir iespējams veikt pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IIA negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA