Vēsture

Sākumlapa / Par mums / Vēsture

The Institute of Internal Auditors (IIA)

The Institute of Internal Auditors ir dibināts 1941. gadā ASV un pašlaik apvieno vairāk kā 100,000 dalībnieku no aptuveni 120 valstīm, kas nodarbojas iekšējā audita, vadīšanas un iekšējās kontroles, IT audita, izglītības, drošības un citās, ar iekšējo auditu saistītās, jomās.

IIA ir viena no vadošajām organizācijām, kas nodarbojas ar iekšējo auditoru izglītošanu, sertificēšanu un veic dažādus pētījumus, un sniedz ieteikumus nozarēs, kas saistītas ar iekšējo auditu.

IIA Latvijas nodaļa

Biedrība „Iekšējo auditoru institūts” (IAI) reģistrēta Rīgā 1999.gada 26.oktobrī.

IAI pamatdarbība saistīta ar biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību: apmācību programmu, metodiskos norādījumu izstrāde, kursu, apmācību, auditoru sertifikācijas organizācija, informatīvo materiālu sagatavošana, savstarpēja aktuālās informācijas apmaiņa. IAI dibināšanas process bija laikietilpīgs un no biedriem prasīja milzīgu entuziasmu, jo tas pamatā bija brīvprātīgs pasākumus, kuru īstenojot netiek saņemta atlīdzība. Lai iegūtu IAI darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, toreizējai IAI pārvaldei bija nepieciešams pārliecināt ekspertiem uzstāties un vadīt toreizējos seminārus un  apmācības bez maksas. Nozīmīgs atbalsts biedrības sākotnējā darbībā bija jūtams arī no valsts pārvaldes un lielajām organizācijām (t.sk. Hansabanka, LMT, SEB, Lattelecom, Latvijas komercbanku asociācija u.c.), kuras pietiekami toleranti izturējās pret savu darbinieku veltīto laiku un organizācijas resursu izmantošanu, lai stiprinātu un pilnveidotu toreiz vēl pietiekami jaunu iekšējā audita sfēru.

Kā nozīmīgs projekts un viens no pamatiem IAI tapšanai ir minams PHARE projekts “Valsts pārvaldes reforma Latvijā”, kura ietvaros biedriem lielu atbalstu sniedza Fils Tārlings (Phil Tarling), kurš ir bijis ECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) prezidents un IIA valdes priekšsēdētājs.

Sadarbība

IAI cieši sadarbojas ar dažādām profesionālām organizācijām visā pasaulē, kā piemēram, Amerikas Grāmatvedības asociāciju, Vadības Grāmatvedības institūtu, Finansu Vadības institūtu, Grāmatvedības Izglītības komiteju un citiem.


Zemāk izcelti atsevišķi fakti par notikušajiem pasākumiem, salīdzinot kā tas bijis agrāk un kā ir šobrīd:

Standartu un prakses vadlīniju tulkošana

Pirmo reizi Iekšējā audita profesionālās prakses standartu (turpmāk –  Standartu) tulkošana un izdošana nodrošināta 2002.gadā. Tulkojumu Standartiem nodrošināja paši biedri, savstarpēji sadalot tulkojamos gabalus. Tulkošana nodrošināta biedru brīvajā laikā, t.i. vakaros, brīvdienās. 2004.gadā līdzīgā veidā nodrošināta Iekšējā audita standartu prakses padomdevēju tulkošana latviešu valodā. Vēlākos gados un līdz šim Standartu un prakses padomdevēju tulkošanu nodrošina tulks. 2009.gadā IAI realizēja Standartu, Ētikas kodeksa un Prakses padomdevēju izmaiņu rediģēšanu un apstiprināšanu Globālajā IAI.

Auditoru sertifikācija

Pirmās apmācības un CIA (sertificēts iekšējais auditors) eksāmenu kārtošana organizētas 2002.gadā. Pirmie eksāmeni norisinājās British Chamber uzraudzībā, t.i. viņam pēdējā brīdī tika nosūtīti eksāmenu jautājumi, kuri tika izdrukāti un nodoti aizpildīšanai pretendentiem. Pirms oficiālā eksāmena biedri un citi ieinteresētie varēja likt trenniņeksāmenu (Mock exam). Pie apmācībām piesaistīti cilvēki Deloitte, telpas mācībām nodrošināja PWC. Mācības notika sestdienās, jo ne visiem darba devējs ļāva izmantot darba laiku, lai mācītos toreiz vēl nevienam nesaprotamam eksāmenam. Par šī eksperta piesaisti Latvijas IAI biedrībai bija jāmaksā un tas bija vienīgais veids, kā Latvijā varēja nodrošināt CIA eksāmenu kārtošanu, līdz brīdim, kad Latvija ieguva Globālā Iekšējā auditoru institūta uzticību. Arī vēlākos gados IAI organizēja apmācību kursus saskaņā ar CIA sertifikāta struktūru un nodrošināja CIA eksāmenu kārtošana Rīgā, t.sk. no 2008.gada elektroniskajā veidā. Šobrīd sertifikācijas testus var nokārtot elektroniski Globālā Iekšējo auditoru institūta akreditētajās iestādēs: Baltijas Datoru Akadēmijā un Rīgas Biznesa Skolā. Ik pa laikam IAI nodrošina iespēju iegādāties eksāmenu sagatavošanās materiālus biedriem ar nozīmīgām atlaidēm.

Sadarbība ar Baltijas valstu IAI

Sadarbības ar Baltijas valstu IAI sākuma datums ir 2002.gads, kad tika organizēta pirmā tikšanās. Pēc tam 2003.gadā Baltijas, Somijas un Zviedrijas IAI pārstāvju tikšanās norisinājās Pērnavā, bet 2004.gadā – Rīgā. Baltijas valstu IAI sadarbība tika atsākta 2010.gadā un veiksmīgi turpinājās 2011.gadā. Katru gadu IAI valdes locekļi piedalījās Lietuvas un Igaunijas ikgadējās konferencēs un aicināja pārējo Baltijas valstu valdes locekļus piedalīties IAI organizētajās konferencēs. Latvijas IAI ir atbalstījusi Lietuvas valdes pārstāvju iesaistīšanos Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederācijas (ECIIA) valdē un Globālā IAI komunikācijas komisijā, līdz ar to tiek laicīgi saņemta saskaņota informācija par aktualitātēm iekšējā audita jomā. Tas sniedza iespēju ietekmēt un virzīt Latvijas un Baltijas vajadzības un vēlmes gan Globālā mērogā, gan ECIIA ietvaros.  2013.gada sākumā organizēta Baltijas valstu Iekšējo auditoru institūtu valžu sanāksme, kurā piedalījās Globālā Iekšējo Auditoru Institūta valdes priekšsēdētājs (2012/2013) Philip Tarling, sanāksmē pārrunāta šo institūtu savstarpējās sadarbības iespējas, tika diskutēts par iespēju auditoru apmācību kursus organizēt ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā. 2013.gada rudenī Latvijā notika Baltijas Iekšējā audita vadītāju apaļā galda sanāksme, ko vadīja Globālā institūta valdes priekšsēdētājs (2013/2014) Paul Sobel.

 

Citi nozīmīgi fakti

2002.gadā Latvijas IAI piedalījās Helsinkos notikušajā Centrālās un Ziemeļeiropas reģiona IAI sanāksmē. Vēlākos gados iespēju robežās, IAI valdes priekšsēdētājs piedalījās Globālā iekšējo auditoru institūta Globālās Padomes sēdēs, kuras ir visas pasaules nacionālo IAI pārstāvju sanāksmes: 2002.gadā Pekinā, 2009.gadā DienvidĀfrikā, 2013.gadā Peru.

2002.gadā izdota pirmā publikācijas – IAI avīze, savukārt, 2010.gadā izdots pirmais IAI vēstnesis, kopš tā laika šī publikācija tiek izdota vismaz reizi gadā.

2003.gadā pilnveidota IAI mājas lapa: mājas lapai ir jauns dizains un virkne citu izmaiņu, nedaudz pārstrukturēta informācija, lai tā būtu vieglāk uztverama un to būtu vieglāk atrast. Tika veidotas jaunas sadaļas – Valdē, Biedriem, Noderīgi.

2005.gadā mainījās IAI pārvaldes struktūra, darbu organizāciju izveidojot darba komisijas: Biedrzinības, Ārējo sakaru, Standartu, Izglītības, Informācijas izplatīšanas, Konferenču un sabiedrisko pasākumu organizēšanas un Finanšu komisiju. Attiecīgi veiktas un biedru pilnsapulcē apstiprinātas izmaiņas IAI statūtos. Šajā gadā biedrība tika reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2005.gadā pirmo reizi IAI sadarbībā ar Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centru organizēja “Iekšējā audita kvalitātes novērtējuma” kursus, kurus pabeidzot septiņpadsmit biedri ieguva akreditāciju iekšējās kvalitātes novērtēšanā/ derīguma noteikšanā (Accreditation in Internal Quality Assessment/ Validation).

2009.gadā IAI sadarbībā ar Finanšu ministriju iekšējiem auditoriem un citiem interesentiem sāka piedāvāt maksimāli lētus un kvalitatīvus pašmāju lektoru kursus. Vēlāk tika izstrādāti vienoti kritēriji atalgojumam pasniedzējiem, kuri nodrošināja iepriekšminētos kursus.

2009.gadā IAI iestājās Eiropas Savienības konfederācijā, kopš tā laika reizi gadā IAI valdes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Savienības IAI konfederācijas sēdē, komunicējot ar citiem Eiropas valstu IAI vadītājiem un Global IIA vadību.

IAI vairākus gadus pēc kārtas (2002., 2005., 2007., 2008., 2009., 2011.gads) nodrošināja līdzdalību starptautiskajās konferencēs „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība” organizēšanā.

2009. – 2011.gadā IAI sadarbojās ar Finanšu ministriju valsts pārvaldes iekšējā audita jomas pilnveidošanā – IAI piedalījās pasākuma plāna iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai, kas 2010.gadā apstiprināts ar MK rīkojumu, tapšanā, kā arī īstenots kopprojekts, kura ietvaros 2011.gada nogalē tapa „Risku modelis valsts pārvaldei”. Šī projekta īstenošanā piedalījās 32 iekšējie auditori un risku analītiķi no 27 dažādām valsts pārvaldes iestādēm, kuri sniedza savu redzējumu par būtiskajiem riskiem un to izpausmes formām. Projekta rezultātā tapa kopīgs saraksts ar valsts pārvaldes iestāžu ikdienas darbību ietekmējošiem riskiem, kuri analīzes nolūkos tika grupēti 4 riska jomas un 19 riska kategorijās.

2010. gada 14. oktobrī tika izveidota IAI Facebook lapaTajā publicējam informāciju saistībā ar iekšējo auditu, kā arī izvietojam informāciju saistībā ar mūsu rīkotajiem izglītības pasākumiem.

2014. gadā apritēja 15 gadi, kopš tika izveidota IAI Latvijas nodaļa.

Kopš 2016. gada IAI ir Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda Padomes loceklis.

2016. gada 25.maijā IAI mājaslapā tika ieviesta bibliotēkas un e - veikala sadaļas


Iekšējo auditoru institūta pārvalde jeb valdes sastāvi

Valdes priekšsēdētāji

Iekšējo auditoru institūtu vada jau 6 valdes priekšsēdētājs.

Māris Graudiņš  (26.10.1999 – 26.11.2002)

Pēteris Strazdiņš (26.11.2002 – 18.08.2005)

Arnis Bergs (18.08.2005 – 23.08.2007)

Deniss Vološins (04.09.2007 – 10.03.2010)

Sandijs Miķelsons (06.04.2010 – 25.03.2014)

Kārlis Majevskis (26.03.2014 – 12.03.2020)

Indra Ozola (12.03.2020 – 30.03.2022)

 

Biedru skaits pa gadiem

Gada beigas Biedru skaits[1]
2002 42
2003 85
2004 102
2005 104
2006 116
2007 138
2008 147
2009 149
2010 168
2011 146
2012 158
2013 161
2014 173
2015 192
2016 195
2017 202
2018 223
2019 248
2020 273
2021 299

 

 

[1] Informācija ņemta no IAI gada pārskatiem

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA