ECIIA komitejas ārtkārtas sapulce

2011.gada martā Frankfurtē norisinājās ECIIA komitejas ārkārtas sapulceECIIA logo, kurā:

  • Notika balsojums par budžetu un dalības maksas apmēru – kā iepriekš tika plānots, Baltijas valstīm tas palika 600 EUR apmērā (netika palielināts)
  • Tiks uzsākta jauna kampaņa ECIIA publicitātes palielināsanai (sponsorēšanas programma) – vairāk informācijas par kampaņas norisi sekos tuvākajā laikā.
  • Tika izvēlēts ECIIA Advocacy komitejas pārstāvis, Lietuvas IIA valdes locekle, Kristina Bernotaite, kura ECIIA būs atbildīga par kopēju Baltijas valstu viedokļa formulēšanu un aizstāvēšanu.

Paredzēts, ka Baltijas valstu IIA valžu tikšanās laikā tiks apspriesta Baltijas valstu nostāja un nākotnes kopīgie mērķi Eiropā.