Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata

Pamatinformācija
Kategorija
Publikācijas
Gads
2023
Valoda
Latviešu
Pieejamība
Lejupielāde
Veids
Grāmata
Vairāk informācijas
Aktuāli

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt Latvijas publiskās pārvaldes iestādēm izvēlēties vajadzībām un iespējām piemērotu un visaptverošu risku vadības modeli un nodrošināt izvēlētā modeļa ieviešanu un sistemātisku pilnveidošanu, sekmējot vienotas izpratnes par risku vadības nepieciešamību un ieguvumiem rašanos iestādēs.

Rokasgrāmatas mērķauditorija ir ministriju valsts sekretāri, iestāžu vadītāji, pašvaldību vadītāji, risku vadības speciālisti, risku vadības procesa dalībnieki, kvalitātes vadītāji, procesu vadītāji, iekšējie auditori un citi iestāžu un pašvaldību darbinieki.

Rokasgrāmatas pielikumos ir iekļautas metodiskas veidlapas, kas iestādēm būs pieejamas arī digitālā veidā, lai tās būtu ērti un ātri ieviešamas un pielāgojamas praktiskajā darbībā.

Rokasgrāmata ir pievienota pielikumā, kā arī ir publicēta Finanšu ministrijas mājas lapā – sadaļā Iekšējā audita politika. 

Paldies visiem iestāžu vadītājiem, risku vadības speciālistiem un iekšējie auditoriem, kas iesaistījās darba grupās un diskusijās par Rokasgrāmatas projektu.

Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA