Ir pieejamas jaunas grāmatas

Pamatinformācija
Kategorija
Bibliotēka
Datums
29.01.2020

Ir pieejamas četras jaunas grāmatas:

1. Iekšēja audita nākotne - tehnoloģiju inovāciju ietekme: Šī grāmata sniedz augstas kvalitātes pārskatu par galvenajām izmaiņām, kas pārmaina iekšējo auditoru prasības, kā arī ir pamats jūsu audita funkcijas pārejai uz jauno tehnoloģisko iekšējo pārliecību.

2. Datu analīze un vienkārša izlases veidošana - praktisks ceļvedis iekšējiem auditoriem: Lai gan šī grāmata ir par datu analīzi un izlases veidošanu ir svarīgi tas, lai lasītājiem būtu izpratne par audita procesu.

3. Sociālo mediju auditēšana - pārvaldības un risku ceļvedis: Visveiksmīgākie uzņēmumi izmanto sociālos medijus, lai no tiem gūtu labumus salīdzinājumā ar konkurentiem. Bet vai viņi pilnībā saprot riskus?

4. Agile auditēšana - iekšēja audita procesa pārveidošana: Agile IA ir inovatīva pieeja, kas izmanto Agile programmatūras izstrādātās vērtības, principus un praksi, lai pārveidotu iekšējā audita saistību izpildi. Šī metodoloģija uzlabo iekšējā audita vērtības piedāvājumu, veicinot aktīvāku pieeju organizatoriskās riska dinamikas risināšanai.

Atpakaļ Atgriezties augšā