IAI Biedru 2024. gada pilnsapulce un konkurss uz vakantajiem valdes locekļu amatiem

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas
Datums
31.01.2024

Cienījamie IAI Biedri,

Aicinām Jūs atzīmēt savos kalendāros 2024. gada pilnsapulces datumu – 2024. gada 21. marts. Pilnsapulce norisināsies hibdrīda formātā. Klātienē pilnsapulce notiks ATTA CentreKrasta ielā 60, ka arī tiks nodrošināta pieslēgšanās attālināti, izmantojot Zoom saiti. Balsošana visiem dalībniekiem notiks elektroniski. Februārī tiks atvērta reģistrācija dalībai 2024. gada pilnsapulcē.

Vēlamies Jums atgādināt par to, šogad beidzas esošas IAI Valdes pilnvaras un ir pienācis laiks ievēlēt institūta Valdi jaunā sastāvā un ikvienam no Jums ir iespēja piedalīties Institūta pārvaldībā, sākotnēji piedaloties Biedru pilnsapulces vēlēšanās un būt ievēlētam Valdē.


Aicinām izvirzīt savu kandidatūru 5 vakantajiem IAI VALDES LOCEKĻU AMATIEM

Darbojoties IAI Valdē Jums ir iespēja:

•  ar savām idejām un darbībām attīstīt gan IAI, gan iekšējā audita profesiju;
•  iegūt nenovērtējamu pieredzi biedrības pārvaldībā;
•  papildināt  CV  ar jaunu amatu, kas pozitīvi ietekmēs Jūsu karjeras izaugsmes iespējas;
•  iegūt tālākizglītības stundas ( CPE ) sertifikāta uzturēšanai;
•  par ieguldīto brīvprātīgo darbu saņemt atlīdzību saskaņā ar IAI nolikuma 3.p.


IAI VALDES LOCEKĻA AMATA kandidātiem izvirzāmās obligātās prasības:

•  par Valdes locekļa kandidātu var kļūt jebkurš Institūta  Biedrs, kurš ir bijis  Biedrs vismaz vienu gadu un kam ir apmaksāta 2024. gada biedra nauda;
•  vēlme darboties kā brīvprātīgajam Valdē, sniedzot ieguldījumu biedrības un iekšējā audita profesijas attīstībā un stiprināšanā, kā arī vēlme gūt neatsveramu biedrības vadības pieredzi, ar savu līdzdalību aktīvi atbalstīt Institūta mērķa sasniegšanu;
•  spēja mērķtiecīgi sadarboties, veidojot pozitīvu noskaņu un produktīvas attiecības starp kolēģiem. 


Valdes kompetencē ir:

•  noteikt Institūta stratēģiju un veicamos uzdevumus tās sasniegšanai, ņemot vērā Institūta stratēģiju un IAI Latvijas nodaļas intereses un komunicēt tos Institūta  Biedriem;
•  pieņemt lēmumus, kuri veicina Biedru pilnsapulces uzdevumu izpildi un Institūta mērķa sasniegšanu;
•  pārvaldīt Institūta līdzekļus saskaņā ar Biedru pilnsapulces apstiprināto budžetu;
•  organizēt Institūta grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•  apstiprināt Institūta iekšējos normatīvos aktus;
•  lemt par kompensācijas vai atlīdzības piešķiršanu  Biedriem, pamatojoties uz to ieguldījumu Institūta darbībā vai attīstībā;
•  veidot komisijas un citas Institūta struktūrvienības, kā arī pārraudzīt to darbu;
•  lemt par Institūta dalību nacionālās un starptautiskās apvienībās;
•  lemt par jautājumiem, kas nav tieši Biedru pilnsapulces kompetencē.


Ja vēlaties kandidēt IAI Valdē, lūdzu līdz 28.02.2024. nosūtiet īsu aprakstu par savu profesionālo pieredzi, kā arī īsu aprakstu motivācijai (2-3 teikumi) uz e-pastu valde@iai.lv


Cieņā,

IAI Latvija Valde

Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA