Iekšējā auditora vakance Satiksmes ministrijā

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu –
Iekšējā audita nodaļas auditors (uz nenoteiktu laiku)
Prasības pretendentiem/-ēm:
– atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
– akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas vai tiesību zinātnes studiju virzienā
– darba pieredze iekšējā auditā, revīzijas vai risku vadības jomā ilgāk par vienu gadu
– iekšējā audita jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
– vēlama darba pieredze valsts pārvaldē
– valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai cits vispārēji atzīts sertifikāts audita jomā tiks uzskatīts par priekšrocību
– izpratne ministrijas pamatdarbības jomās
– svešvalodu zināšanas, laba latviešu valodas rakstu kultūra
– labas komunikācijas prasmes, prasmes identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus, konceptuāla un analītiska domāšana
– prasme strādāt ar datubāzēm un labas datorprasmes MS Office vidē
Galvenie amata pienākumi:
– veikt uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus Satiksmes ministrijas pamatdarbības un atbalsta sistēmās saskaņā ar iekšējā audita jomu reglamentējošiem tiesību aktiem un Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem
– nodrošināt neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmām, to pietiekamību un efektivitāti
– sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un nodrošināt ieteikumu ieviešanas uzraudzību
– piedalīties nodaļas kompetencē esošu metodisko materiālu, iekšējo noteikumu u. c. dokumentu izstrādē
Amats klasificēts 15. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā līdz 04.10.2017.
Tālrunis uzziņām 67028218.