Informācija par biblioteku

Saskaņā ar IAI Latvijas nodaļas un IIA Inc. līgumu, Latvijas nodaļa saņem vienu eksemplāru no visām IIA izdotajām publikācijām. IAI biedriem ir pieejami šie materiāli, kas savākti institūta pastāvēšanas laikā. Visi materiāli ir nodoti un tiek uzglabāti, saskaņā ar līgumu starp SSE Rīga un IAI, Zviedru augstskolas bibliotēkā. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, IAI biedriem pienākas atlaide.

Ņemot vērā mūsu biedru ieteikumus, jaunākās grāmatas mēs pagaidām neievietojam bibliotēkā un tās ir pieejamas pie IAI Valdes Priekšsēdētaja.

Bibliotēkas adrese:
Strēlnieku iela 4a, 6.stāvs

Bibliotēkas darba laiki:
Darba dienās:  08:00 – 20:00
Brīvdienās:      10:00 – 16:00

Visas attēlotas grāmatas, izņemot Hock CIA mācību materiālus ir iespējams arī iegādāties IIA Bookstore pēc adreses: https://bookstore.theiia.org/

Aicinām regulāri apmeklēt IIA Bookstore, jo periodiski tajā tiek piedāvātas interesantas lasāmvielas ar lielām atlaidēm IAI biedriem.