Vienmēr ir vērts piedzīvot sertifikācijas procesu

Pamatinformācija
Kategorija
Sertifikācija
Datums
31.05.2019

Intervija ar Mikhails Bens Rabahs, CIA, CRMA, Audita vadītājs valdībā, Valdības prezidentūra, Tunisija.


Kas Jūs pamudināja iegūt sertifikātu?

Ņemot vērā to, ka savā organizācijā strādāju izpildvaras līmenī, kas nozīmē to, ka man jau ir augsts statuss, tādējādi man nav iespējams iegūt jebkādu paaugstinājumu, kā arī mans atalgojuma līmenis nevar tikt palielināts. Lielākā daļa no cilvēkiem apgalvo, ka profesionālo sertifikātu iegūšana ir bezjēdzīga, īpaši, tādos gadījumos, ja organizācija neapmaksā ar to saistītās izmaksas. Manuprāt, šīs apgalvojums ir pilnīgi aplams, tādēļ kā iziešana caur šo procesu dod daudz vairāk nevis tikai paaugstinājuma iegūšana vai algas pieaugumu. Ja esat ieguvis sertifikātu, tad tas demonstrē Jūsu kompetenci, nodošanos un uzticību savai profesijai. Papildus, tas nodrošina iespēju iepazīt ļoti daudz profesionāļus ar kuriem iespējams var dalīties ar kopīgām vērtībām. Pēc sertifikāta iegūšanas jūtos daudz labāk savā esošajā amatā.

Kādi IIA sertifikāti Jums jau ir? Kādēļ izvēlējāties iegūt tos? Vai Jūs plānojat iegūt vēl kādu citu IIA sertifikātu un, ja jā, tad kurus un kāpēc?

Šogad ieguvu divus IIA profesionālos sertifikātus: CIA un CRMA. Es uzskatu, ka abi šie sertifikāti man piešķir citu profesionālo dimensiju, kā arī apliecina augstāko kompetences līmeni.

Kā tas, ka Jums ir IIA sertifikāti atšķir Jūs no kolēģiem, kuriem tie nav?

Tas palīdzēja uzlabot uzticību man gan no klientu, gan no kolēģu puses.

Kā Jūsu IIA sertifikāti ir ietekmējuši Jūsu karjeru?

Lai gan IIA sertifikācija neietekmēs manu karjeru pašreizējā darbavietā, tomēr, kā jau minēju tā palīdzēja man justies daudz labāk pašreizējā amatā, kā arī padarīja mani par pārmaiņu aģentu manā darbavietā. Jāuzsver ir arī tas, ka sertifikāti ir kā pase starptautiskai karjerai auditā.

Vai IIA sertifikātu iegūšana ir paaugstinājusi Jūsu prasmju līmeni?

Protams, īpaši risku pārvaldībā. Turklāt, CIA un CRMA sertifikācija ir palielinājusi manu vēlmi turpmāk specializēties risku pārvaldības jomā.

Kādu padomu Jūs iedotu citiem, kuri apsver iespēju iegūt IIA sertifikāciju?

Nekad nepadoties, neskatoties uz amatu vai vecumu, tādēļ, ka vienmēr ir tā vērts piedzīvot un iziet cauri sertifikācijas procesam.

Kā karjeras plānošana un attīstība ir noteikusi Jūsu izaugsmi?

Manuprāt, ikvienam auditoram gan publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā ir jāapsver iespēja izstrādāt karjeras plānu un jāidentificē iespējamās prasības tā izpildei. Jebkuram auditoram ir jāizmanto strukturēta pieeja, lai turpinātu iegūt profesionālo izglītību, tādēļ ka tas nodrošina gan pievienoto vērtību organizācijai, gan arī veicina straujāku karjeras izaugsmi.

 Kāds ir labākais karjeras padoms, ko esat saņēmis?

Uzsākot karjeru, atceros, ka vadītāji man teica, lai nefokusējos tikai uz potenciālo algu, tādēļ ka darbs var sniegt daudz ko vairāk par stabilu algu.

Vairāk lasi šeit

Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA