Uz riskiem balstīts iekšējais audits

2 dienas aizraujošu prezentāciju Džeimsa Patersona, bijušā AstraZeneca CAE, trenera un pasniedzēja vairāk nekā 12 Eiropas Iekšējo auditoru institūtos un grāmatas Lean Auditing autora vadībā. Prezentācijas tiks pasniegtas divu dienu semināru laikā, kas var tikt apmeklēti gan kopā, gan atsevišķi.


1. diena: Audita plānošana un jomas noteikšana, lai sniegtu pievienoto vērtību jautājumos, kam ir nozīme.

IIA Standarti paredz, ka Iekšējām auditam ir jābūt saskaņā ar organizācijas Stratēģijām, Mērķiem un riskiem. Turklāt audita darbam ir jābūt pārdomātam, proaktīvam un uz nākotni vērstam. Tomēr daļa iesaistīto pušu vēlētos, lai iekšējais audits aplūkotu tradicionālos jautājumus, kas rada risku, ka iekšējais audits netiks uzskatīts par pievienoto vērtību radošu funkciju. Rezumējot, šis seminārs sniegs jums nepieciešamo pārliecību, lai aizstāvētu savu auditu un identificētu jaunus veidus, kā jūs varat sniegt pievienoto vērtību savai organizācijai un būt droši, ka izpildāt IIA Standartu prasības.


2. dienā: Elastīga audita veikšana  - uzdevumu īstenošana ar minimālu nokavēšanos, sniedzot zināšanas un pievienoto vērtību.

Arvien vairāk iekšējā audita veikšanai atvēlētais laiks samazinās, bet paveicamā darba apjoms, lai sniegtu pārliecību un ieskatu organizācijas darbā - pieaug. Izmantojot lean and agile tehnikas kā rīku, mēs aplūkosim veidus, kā paveikt vairāk darba ar mazākiem resursiem. Mēs aplūkosim detalizētus praktiskus soļus, kādus iespējams spert.

Informācija
Datums
06-07.09.2018
Laiks
09:00 - 17:00
Rīkotājs
Veids
Vieta
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1, 903.auditorija
Mācību stundas (CPE)
14
Vietu skaits
30 (atlikušas 14)
Izpārdots!
Lektors
James Paterson, CIA
Valoda
Angļu
Cena
€ 220 - 560
Reģistrācija līdz
06.09.2018

Dienas kārtība

1. diena6. Septembris
2. diena7. Septembris
09:00 - 17:00
Audita plānošana un jomas noteikšana, lai sniegtu pievienoto vērtību jautājumos, kam ir nozīme

Šīs intensīvās apmācību dienas laikā mēs: 

 • salīdzināsim pieejas audita plānošanai; izmantotajiem procesiem, iesaistītajām pusēm un rezultātus, kurus sasniedzam (atkarībā no riska tipa);
 • aplūkosim veidus, kā tik galā ar dažādiem iesaistīto pušu skatījumiem par to, ko iekšējam auditam būtu jāaptver (piem., starp auditiem un konsultatīva rakstura uzdevumiem);
 • Aplūkosim efektīvus veidus, kā prezentēt audita plānus un iespējamās audita "aklās zonas"; 
 • apspriedīsim, kā pārvaldīt audita budžetu un prasmju izaicinājumus; 
 • demonstrēsim, kādēļ ir svarīgi skaidri komunocēt ar iesaistītajām pusēm par sniegto garantiju līmeņiem (lai viņi nejautātu "kādēļ jūs nepamanījāt šo");  
 • izpētīsim pieejas uzdevumu fāžu sadalīšanai gada laikā, ietver ad hoc darbu un jaunu uzdevumu īstenošanas iespējas;
 • aplūkosim audita darba koordinēšanas ar citām funkcijām svarīgumu; 
 • izpratīsim svarīgākos ārējā kvalitātes novērtējuma laikā izdarītos secinājumus. 
09:00 - 17:00
Elastīga audita veikšana - uzdevumu īstenošana ar minimālu nokavēšanos, sniedzot zināšanas un pievienoto vērtību.

Šīs intensīvās apmācību dienas ietvaros mēs:

 • salīdzināsim uzdevumu apjomus kā arī uzdevumu izpildes laikus;  
 • aplūkosim veidus, kā izvirzīt prioritātes, lai paši svarīgākie jautājumi tiktu aplūkoti vispirms; 
 • salīdzināsim risku kontroles matricu izmantošanu, lai identificētu svarīgākās kontroles; 
 • apsvērsim svarīgākos jautājumus, kādus nepieciešams uzdot, lai veiksmīgi uzsāktu uzdevuma izpildi, t.sk., paātnes auditu pieredzi, resursu ierobežojumus, kā arī lai noteiktu audita novērtējuma kritērijus;  
 • splūkosim informācijas un pierādījumu ievākšanas labo praksi;
 • aplūkosim, kā novērtēt kontroļu dizaina efektivitāti izmantojot viedās pārvaldības (SMART) ietvaru; 
 • sapratīsim, ko/kad pārbaudīt un kad apstāties, un "nāvējošo faktu" identificēšanas nozīmīgumu; 
 • splūkosim datu analīzes rīkus; 
 • izpratīsim  labas galveno cēloņu analīzes pamatus; 
 • salīdzināsim ziņojumus - lappuses, rakstīšanas laiku, reitingus; 
 • apsvērsim efektīvāko veidu, kā aprakstīt darbības, kurām piekritīs ar minimālu pretestību; 
 • salīdzināsim pieejas uzdevumu pārraudzībai;

Cenas

Izvēlies dienu skaitu!
1. diena(atlikušas 15 vietas)
2. diena(atlikušas 14 vietas)
Abas dienas(atlikušas 14 vietas)
Līdz 24.08.2018
Pēc 25.08.2018
Biedra
360
bez PVN € 297.52
480
bez PVN € 396.69
Standarta
420
bez PVN € 347.11
560
bez PVN € 462.81
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Atpakaļ Atgriezties augšā