Prakses rokasgrāmata: iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipu demonstrēšanas vadlīnijas

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
23.10.2019

IAI pamatprincipi par iekšējā audita praktizēšanu kopumā raksturo iekšējā audita aktivitātes efektivitāti.

Vadlīnijās ir paskaidrots, kā IPPF obligātie norādījumi nodrošina plašāku, aptverošu pamatprincipu īstenošanu.

Vadlīnijas palīdzēs iekšēja audita vadītājiem un iekšējiem auditoriem:

  • izprast pamatprincipus un to saistību ar iekšējo auditu, to attīstību, kā arī veicināt darbu rezultātu uzlabošanu;
  • izpētīt kritērijus ar kuru palīdzību iespējams novērt pamatprincipu izpildi saistībā ar IPPF;
  • uzlabot komunikāciju ar ieinteresētajām personām, izmantojot vienkāršus un praktiskus piemērus, kurus ir viegli izprast;
  • saprast sekas, kādas notiek, ja nesanāk īstenot pamatprincipos definēto uzvedību

Vadlīnijas ir pieejamas šeit.

Atpakaļ Atgriezties augšā