Nefinanšu ziņošana - uzticības veidošana ar iekšējā audita palīdzību

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
01.04.2015
Iekšējais audits var palīdzēt organizācijām veidot uzticību ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, garantējot informācijas kvalitāti nefinanšu ziņojumos, saskaņā ar jaunajām vadlīnijām, ko publicējusi EIAIK – Eiropas iekšējās auditēšanas institūtu konfederācija (ECIIA). Vadlīnijas – Nefinanšu ziņošana: uzticības veidošana ar iekšējā audita palīdzību  – parāda kā iekšējais audits var palīdzēt organizācijām sasniegt labāku ziņojumu caurskatāmību un uzlabot korporatīvo pārvaldību, ieviešot jauno Eiropas direktīvu par nefinanšu ziņošanu. Direktīvu tiek paredzēts ieviest Eiropā tuvāko gadu laikā. Ziņojums apgalvo, ka kompānijas, kas ievieš integrētu pieeju to finanšu, vides, sociālo un citu aktivitāšu novērtēšanai, iegūst visvairāk. “Iekšējam auditam šajā situācijā ir nozīmīga loma”, apgalvo Tijs Smits, EIAIK prezidents. “Tas ir tādēļ, ka tā ir unikāla pozīcija, lai piedāvātu skatījumu uz organizāciju "no helikoptera” un palīdzētu attīstīt tālredzīgu stratēģiju šajos jautājumos.” Ziņojums parāda, kā iekšējais audits nodrošina garantijas gan par finanšu gan nefinanšu informāciju. Tas ietver garantiju par sistēmām, rīcībpolitikām un kontrolēm, kas nodrošina šo informāciju – it sevišķi ilgtspejības aktivitāšu un ziņošanas, un nefinanšu ziņošanas jomās. Rezultātā iekšējais audits var garantēt informācijas kvalitāti kas ir ietverta ziņojumos par nefinanšu jautājumiem un veidot uzticību ar galvenajām ieinteresētajām pusēm. Saskaņā ar Direktīvu, par ko nobalsoja Eiropas Parlaments un visām lielajām kompānijām būs nepieciešams ziņot par to darbības nefinanšu aspektiem, un tā tiks ieviesta nacionālajos likumos līdz 2017.gadam. Eiropas Komisija organizē seminārus attiecīgajās valstīs Direktīvas transponēšanai nacionālajos likumos. Lasīt: ECCIA_Brochure_Trust_2015_V04_BD
Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA