Komunikācijas prasmes iekšējiem auditoriem

1.diena -  Intervēšanas, pārrunu un konfliktu risināšanas prasmes 

 

Pirmā mācību dienas daļa (4x45 min)

Intervēšanas prasmes

 • Intervijas fāzes: sākums, informācijas apmaiņa, vienošanās, noslēgums.
 • Kā sākt interviju. Warming-up vai ice-breaking?
 • Aktīvā klausīšanās: verbālie un neverbālie signāli. Aktīvās klausīšanās paņēmieni: pārfrāzēšana, atkārtošana, precizēšana, galvenā ziņojuma formulēšana.
 • Intervijas/sarunas kontrole un vadīšana. Informācijas iegūšanas taktikas.
 • Jautājumu veidi: slēgtie, daļēji slēgtie, atvērtie. Kurus un kad labāk izmantot? Jautājumu tehnikas.

Otrā mācību dienas daļa (4x45 min)

Izaicinājumi pārrunu vadībā: atgriezeniskā saite un konflikti

 • Atgriezeniskās saites sniegšana.
 • Grūtie brīži pārrunās - kā noliedzošu kritiku pārvērst konstruktīvā kritikā.
 • Pārrunu un konfliktu risināšanas stili un taktikas.
 • Kā neitralizēt konfliktu un saglabāt kontroli pārrunās.
 • Kā runāt ar demagogu.

Mācību metodes

 • Īsas lekcijas, praktiski uzdevumi individuāli un pāros
 
2.diena - Prezentācijas un ziņojumu mutiskās un rakstiskās prasmes
 

Pirmā mācību dienas daļa (4x45 min)

Prezentācijas uzbūve

 • Prezentācijas/ziņojuma mērķis.
 • Prezentācijas/ziņojuma galvenais vēstījums.
 • Domu izklāsta loģika. Runas/rakstiska ziņojuma loģiskā uzbūve.
 • Informācijas strukturēšana.

Otrā mācību dienas daļa (4x45 min)

Domu un ideju prezentēšana

 • Vārdu un valodas gramatikas efektīva izmantošana.
 • Neverbālās valodas prasmes domu un ideju prezentēšanā.
 • Vizuālā materiāla izkārtošana un prezentēšana.

Mācību metodes

 • Īsas lekcijas, individuāli uzdevumi

 

Dalībnieki saņems 7 CPE par dalību vienā kursu dienā. Piedaloties abās dienās - 14CPE.

Informācija
Datums
12-13.04.2018
Laiks
09:00 - 17:00
Rīkotājs
Veids
Vieta
Rīgas Biznesa Skola
Mācību stundas (CPE)
14
Vietu skaits
20 (atlikušas -1)
Izpārdots!
Lektors
Evija Caune
Valoda
Latviešu
Cena
Iepriekšējā pieteikšanās
Reģistrācija līdz
12.04.2018
Adrese
Skolas iela 11, Rīga

Cenas

Izvēlies dienu skaitu!
1. dienaIzpārdots!
2. diena(atlikušas 3 vietas)
Abas dienasIzpārdots!
Līdz 29.03.2018
Pēc 30.03.2018
Biedra
60
bez PVN € 49.59
85
bez PVN € 70.25
Standarta
80
bez PVN € 66.12
115
bez PVN € 95.04
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Atpakaļ Atgriezties augšā