Jauna valde 2014

Pamatinformācija
Kategorija
Biedru pilnsapulces
Datums
31.03.2014
Iekšējo Auditoru Institūta biedru pilnsapulcē 19.03.2014. ievēlēta jauna valde šādā sastāvā:
Indra Ozola,
Diāna Ļubimova,
Sandijs Miķelsons,
Ingrīda Ivanova,
Kārlis Majevskis.
26.03.2014. notika jaunās valdes ārkārtas sēde, kuras laikā tika pieņemti vairāki lēmumi:
1. Kārlis Majevskis tika ievēlēts Valdes priekšsēdētāja amatā.
2. Ingrīda Ivanova tika ievēlēta Valdes priekšsēdētāja vietnieces amatā.
Papildus valde vienojās, ka iepriekšējas valdes locekļu pienākumu pārņemšana tiks organizēta pa atbildības jomām, kuru uzraudzību pārņems jaunās valdes locekļi un aktīvākie biedri:
Indra Ozola - Finanšu komisijas uzraudzība,
Vivita Dābola - Standartu komisijas uzraudzība,
Sandijs Miķelsons - Izglītības komisijas un Konferences komisijas uzraudzība,
Ingrīda Ivanova - Ārējo sakaru komisijas uzraudzība,
Kārlis Majevskis - Komunikāciju komisijas un Informācijas izplatīšanas komisijas uzraudzība.
Diāna Ļubimova - Biedrzinību komisijas uzraudzība
Valde apzināja biedrus, kuri izteica vēlmi iesaistīties Institūta darbības nodrošināšanā. Katras jomas atbildīgais sazināsies ar komisijas dalībniekiem un vienosies par pienākumu pārņemšanu un jaunā perioda darba plānu projektu izstrādes termiņiem, atbilstoši Stratēģiskajiem attīstības virzieniem, apstiprinātajam budžetam un pieejamajiem resursiem.
Valde nolēma 17.aprīlī rīkot nākošo valdes sēdi, kurā vienosies par Institūta attīstības stratēģiskajiem virzieniem.
Nolemts turpmāk valdes sēdes  rīkot katra mēneša otrajā trešdienā.
Atpakaļ Atgriezties augšā