Izglītības komisija

Sākumlapa / Par mums / Pārvalde / Komisijas / Izglītības komisija

Pamata mērķis: izglītot IAI biedrus un pārējos iekšējā audita un saistošo profesiju pārstāvjus, organizējot kvalitatīvas mācības, konferences, diskusijas, seminārus, apaļos galdus un citus uz mācībām orientētus pasākumus.

Atbildība un uzdevumi:

 • Mācību plāna izveide, dažādojot mācību saturu kas būtu iekšējiem auditoriem saistošs, interesants un fokusētos uz aktuālām tēmām
 • Periodiskas aptaujas veikšana starp IAI biedriem par mācību saturu un interesējošām tēmām
 • Sadarbība ar Latvijas un citu valstu profesionālām biedrībām, tādām kā IIA institūti, ISACA u.c., organizējot mācības un veicinot pieredzes apmaiņu
 • Mācību organizēšana:
  • lektoru piesaiste un administrēšana
  • mācību materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, aprīkojums, mācību izdales materiāli utt.),
  • ēdināšanas nodrošināšana
  • mārketinga un reprezentācijas materiālu nodrošināšana mācību pasākumiem
 • Mācību dokumentācijas uzturēšana:
  • dalībnieku reģistra uzturēšana
  • dalības apliecinājumu izsniegšana
  • atsauksmes aptaujas nosūtīšana un atbilžu apkopošana
 • Mācību budžeta uzturēšana:
  • mācību tāmes un pārskata par tās izpildi sagatavošana
  • rēķinu par mācību pasākumu organizēšanu kontrolēšana (sekot, lai rēķini ir laicīgi un korekti piestādīti un apmaksāti)
  • Atbalsts IAI neformālu pasākumu rīkošanā (piemēram nodrošināt lektoru)
Atgriezties augšā