Ikgadējā biedru pilnsapulce

Atbilstoši IAI statūtiem, biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija.Biedru sapulces kompetencē ir:

 • lemt par statūtu grozījumiem;
 • ievēlēt Valdi, Valdes priekšsēdētāju, Revīzijas komisiju un Ētikas komisiju;
 • noteikt vispārīgos Institūta komisiju darbības virzienus;
 • noklausīties un vērtēt pārskatu par Institūta Valdes, komisiju un Valdes priekšsēdētāja darbu;
 • noklausīties Revīzijas komisijas ziņojumu, apstiprināt Institūta darbības plānu un budžetu un gada pārskatus
 • noteikt vienotu Institūta iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas lielumu;
 • lemt par Institūta likvidāciju;
 • lemt par kompensācijas vai atlīdzības piešķiršanu Valdei;
 • izlemt citus ar Institūta darbību saistītus konceptuālus jautājumus.

 

Šogad beidzas pilnvaras visiem IAI valdes locekļiem, tāpēc ir pienācis laiks ievēlēt jaunu institūta Valdi. Atbilstoši statūtiem "Par Valdes locekļa kandidātu var kļūt jebkurš biedrs, kurš ir bijis biedrībā vismaz vienu gadu un kuram ir apmaksāta biedra naudas maksa". Aicinām visus kam ir vēlme iesaistīties institūta darbībā un veicināt iekšējā audita profesijas attīstību Latvijā pieteikties Valdē. Lūdzam atsūtīt savu foto un īsu aprakstu par sevi uz epastu karlis.majevskis@iai.lv

 

Lai sapulce būtu lemttiesīga, ir nepieciešams, lai sapulcē piedalās klātienē, vai uz pilnvaras pamata, vismaz 80 biedri. Gadījumā, ja jūs nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam pilnvarot savu kolēģi vai draugu nobalsot jūsu vietā. Paraugs pilnvarai balsojumam.


2017.gada budžeta izpilde un 2018.gada budžeta projekts atrodams šeit.


Lūdzam visus biedrus, kas piedalīsies kopsapulcē piereģistrēties zemāk. Lūdzam piereģistrēt arī tos biedrus, kuri fiziski nepiedalīsies pilnsapulcē, taču pilnvaros kādu!!! Biedriem, kuri kādu pilnvaros, reģistrēšanas laikā uzvārda laukā pierakstīt vārdu "Pilnvara". Piemēram, Jānis Ozoliņš Pilnvara.


Papildus, ar prieku paziņojam ka pilnsapulces dalībnieki varēs bez maksas novietot automašīnu viesnīcas stāvvietā, ja uz attiecīgo brīdi būs pieejamas brīvas stāvvietas. Iepriekšēja vietu rezervācija  NAV iespējama!

Informācija
Datums
20.03.2018
Laiks
15:00 - 17:00
Rīkotājs
Vieta
Mercure Hotel, Elīza zāle
Vietu skaits
100 (atlikušas -1)
Izpārdots!
Lektors
Dažādi
Valoda
Latviešu
Cena
Bez maksas
Reģistrācija līdz
20.03.2018
Adrese
Elizabetes iela 101, Rīga

Dienas kārtība

1. diena20. Marts
14:00 - 15:00
Reģistrācija kopsapulcei, kafija un vieglās uzkodas
15:00 - 17:00
Pilnsapulce
Atskaite par darbību 2017. gadā un plānotajiem pasākumiem 2018. gadā
Balsošana:
 • Biedrības 2017. gada pārskata apstiprināšana
 • Biedrības 2018. gada budžeta apstiprināšana
 • Kompensācija Valdes locekļiem par darbību 2017.gadā
 • Esošās Valdes atlaišana
 • Jaunas Valdes sastāva ievēlēšana
17:00 - 18:00
Kafija un vieglās uzkodas
Atpakaļ Atgriezties augšā