IIA izdod OnRisk 2020

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
22.10.2019
Ar lielu satraukumu, es vēlos dalīties ar OnRisk 2020:  A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk. Tas ir jau ziņojums no IIA HQ, kurā ir apskatītas perspektīvas attiecībā uz 11 riskiem, ar kuriem saskarsies organizācijas 2020. gadā.

Ar skatījumu no valdes, izpildvadības, un iekšējā audita vadītājiem, OnRisk 2020 piedāvā unikālu metodoloģiju, kā novērtēt atbilstību riska pārvaldības centieniem, un sniedz vairākus pārliecinošus secinājumus, kas parāda, kā neatbilstība var kaitēt organizācijām.

Ziņojums ir pamatots uz datiem, kas ir iegūti no divām aptaujām:

  • Kvalitatīva aptauja ietver padziļinātās intervijas ar valdes locekļiem, izpilddirektoriem, un iekšējā audita vadītājiem. Intervijās respondentiem tika lūgts novērtēt 11 galvenos riskus divās skalās: viņu personiskās zināšanas par katru risku un viņu uztvere par organizācijas spēju risināt katru risku;
  • Kvantitatīvs pētījums ietver vislielākos riskus, kurus par tādiem uzskatīja vairāk kā 600 iekšējā audita līderi. Aptaujā tika apkopotas organizācijas pieejas risku pārvaldei, iekšējā audita plānošana, resursi, talantu pārvaldība un iekšējā audita loma pārvaldē.

Lai gan aptaujas mērķa grupa bija Ziemeļamerika, un tās mērķauditorija bija Ziemeļamerikas, daudzi respondenti pārstāvēja organizācijas ar starptautiskajām operācijām,  un viņu komentāri un skatījumi piedāvā noderīgu ieskatu, kas ir piemērots visām organizācijām, neatkarīga no atrašanās vietas.

OnRisk ir plānots kā gada pārskats, kas paredzēts, lai palīdzētu organizācijām plānot savus riska pārvaldības centienus. Tas ne tikai atjauno risku sarakstu katru gadu, bet arī uzrauga, kā laika gaitā ir mainījušies galvenie riski. Papildus, tas ir kā ceļvedis, lai visu gadu nodrošinātu IIA HQ izveidoto ideju vadību, rīkus un citu saturu.

Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA