IIA ir izdevis jaunus papildus norādījumus

Pamatinformācija
Kategorija
Standarti
Datums
26.06.2020

IIA ir izdevis trīs jaunus papildus norādījumus:

  1. IT Essentials for Internal Audit;
  2. Auditing Conduct Risk;
  3. Developing a Risk - based Internal Audit Plan;

NEW!IT Essentials for Internal Auditors, June 2020

 

Informācijas tehnoloģijas ir būtiska visu organizāciju sastāvdaļa, tāpēc iekšējiem auditoriem vajadzētu būt izpratnei par organizācijas IT funkcijām un procesiem. Izpratne par tehnoloģiju ietekmi uz biznesa procesiem un precīzu un savlaicīgu ieteikumu sniegšana var paaugstināt iekšējo auditu kā uzticamu konsultantu un vērtību radītāju. Šīs vadlīnijas ļaus iekšējiem auditoriem saprast: saikni starp IT un biznesu; dažādas tīkla struktūras, komponentes un saistītās koncepcijas; IT infrastruktūru, ieskaitot aparatūru, programmatūru un datu bāzes; kā organizācijas izmanto, ievieš un izstrādā lietojumprogrammas; un citas atbilstošas tēmas, piemēram, datu analītika, sociālie mediji.

NEW! Auditing Conduct Risk, June 2020

Iekšējie auditori var sniegt pievienoto vērtību, novērtējot un ziņojot par savas organizācijas risku pārvaldību.Iekšējā audita darbība var palīdzēt virzīt spēcīgu iekšējās kontroles riska pārvaldības sistēmu (ieskaitot uzvedības risku). Šīs vadlīnijas ļaus iekšējiem auditoriem saprast: uzvedības riska nozīmi organizācijas kontroles vidē, uzdevības riska galvenās sastāvdaļas, galveno ieinteresēto personu bažas un cerības saistībā ar uzvedības risku, iekšējā audita lomu organizācijas kulltūras un uzvedības riska pārvaldības novērtēšanā un ziņošanā, pieeju organizācijas kultūras un uzvedības riska pārvaldības novērtēšanai un ziņošanai.

NEW! Developing a Risk- based Internal Audit Plan, May 2020

Mūsdienu bezprecedenta vidē efektīvai iekšējā audita funkcijai nepieciešama rūpīga plānošana, kas saistīta ar ātru reakciju uz strauji mainīgiem riskiem. Lai pievienotu vērtību un uzlabotu organizācijas efektivitāti, iekšējā audita prioritātēm vajadzētu būt saskaņotām ar organizācijas mērķiem un pievērsties riskiem, kuriem ir vislielākais potenciāls ietekmēt organizācijas spēju sasniegt savus mērķus. Šis prakses ceļvedis palīdzēs iekšējā audita vadītājam un auditoriem izveidot un uzturēt uz risku balstītu iekšējā audita plānu. Rokasgrāmatā aprakstīta sistemātiska pieeja, lai: izprast organizāciju, apzinātu, novērtētu un noteiktu prioritātes, nodrošinātu koordinēšanu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Atpakaļ Atgriezties augšā