IIA atzinumi - Par atbilstību un iekšējā audita lomu korporatīvajā pārvaldībā

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas
Datums
17.06.2018

IIA ir laidis klajā divus jaunus atzinumus, kas aplūko profesijai un iesaistītajā pusēm aktuālus jautājumus. 

IIA ir laidis klajā divus jaunus atzinumus, kas aplūko profesijai un iesaistītajā pusēm aktuālus jautājumus. Mēs uzskatām, ka šie atzinumi sniegs lielu vērtību jūsu vietējiem iekšējā audita interešu aizstāvības centieniem, kā arī sniegs biedriem kodolīgu mūsu globālās pozīcijas skaidrojumu, ko tālāk nodot citām iesaistītajām pusēm:  

Atzinumi ir pieejami zemāk norādītajās saitēs: 

Why Conformance Matters raksturo IIA Standartu nozīmīgumu un kā atbilstība standartiem palīdz sniegt patiesu pārliecību.

 https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Why-Conformance-Matters.pdf 

Internal Auditing’s Role in Corporate Governance raksturo iekšējās auditēšanas vitāli nozīmīgo lomu labā pārvaldībā un iekšējā audita neatkarības nozīmīgumu: 

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Internal-Auditings-Role-in-Corporate-Governance.pdf  


IIA atzinumi ir radīti, lai: 

artikulētu IIA nostāju jautājumos, kas ir nozīmīgi profesijai; 

tiktu izmantoti kā rīki, kas palīdz izglītot iekšējā audita ieinteresētās puses, piemēram, Valdi, auditoa komitejas locekļus, izpildvaru, regulatorus un likumdevējus; 

būtu īsi un skaidri - sniedzot galvenos secinājumus un atbildes uz pieciem jautājumiem, lai veļ vairāk uzsvērtu katra atzinuma svarīgākos aspektus. 

Atpakaļ Atgriezties augšā