Iepazīšanās ar IIA kompetenču sistēmu

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
02.02.2021

Kas tas ir?

 IIA Iekšējā audita kompetenču ietvarstruktūra  nodrošina skaidru un kodolīgu iekšējā audita profesionālās attīstības plānu visos karjeras līmeņos. Sistēma nosaka četras zināšanu jomas, kas vērstas uz dažādiem standartiem, situācijai raksturīgām funkcijām un galvenajām prasmēm, ar trim atšķirīgiem kompetences līmeņiem, kas virzās no vispārējas izpratnes uz lietišķām zināšanām, un visbeidzot - ekspertu praktiķi.

Visaptverošā un vienlaicīgā stratēģija nosaka un sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai virzītos uz veiksmīgu karjeru iekšējā auditā, koncentrējoties uz labāko praksi un praktiskiem pielietojumiem.

Sistēma kalpo arī kā efektīvs integrēšanas rīks vai daudzu gadu apmācības plāns, kas palīdz galvenajiem revīzijas vadītājiem un vadītājiem nepārtraukti noteikt un aizpildīt prasmju trūkumus revīzijas funkcijās.

Koncentrējoties uz trim kompetenču līmeņiem - vispārēju izpratni, lietišķām zināšanām un ekspertiem -, sistēma ļaus lietotājiem novērtēt savas kompetences dažādās zināšanu jomās, pēc tam definēt standartus un vadlīnijas, apmācības un izglītības resursus, mērķa saturu un vēl citas.

Četras dažādas jomas:

  • Profesionālisms - tās ir kompetences, kas nepieciešamas, lai parādītu kompetences, uzticamību un ētisko rīcību, kas ir svarīgi veiksmīgai iekšējai revīzijai.
  • Sniegums/Veiktspēja - sākot no zināšanām par organizatorisko risku pārvaldību un kontroli līdz iekšējai kontrolei, darbiem un rezultātiem, šīs kompetences ir vērstas uz iekšējā audita uzdevumu plānošanu un veikšanu atbilstoši standartiem.
  • Vide - priekšnoteikums, lai identificētu un novērstu nozarei specifiskus riskus un vidi, kurā organizācija darbojas, ir izpratne par organizācijas stratēģisko plānošanu, uzņēmējdarbības praksi, ilgtspēju un sociālo atbildību, IT un finansēm.
  • Līderība un komunikācija - Iekšējā audita darbības vai iesaistīšanās vadīšana prasa spēju saprast un noteikt stratēģisko virzību, efektīvi sazināties un izveidot un uzturēt produktīvas mijiedarbības ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm, kā arī vadīt un pienācīgi vadīt iekšējā audita personālu un procedūras

 

Vairāk par iekšējā audita kompetencēm lasiet ŠEIT!Atpakaļ Atgriezties augšā