IAI Stratēģija 2014-2016 gadam

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas
Datums
10.09.2014
Dārgie Biedri!!! Ir pagājis jau vairāk nekā pusgads kopš tika ievelēta jauna valde. Visu šo laiku jaunievēlētā valde aktīvi nodarbojās ar ikdienas lietu risināšanu kā arī strādāja pie mūsu Institūta stratēģijas veidošanas 2014.-2016.gadam. Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta (IAI) stratēģija veidota, ņemot vērā Globālā Iekšējo Auditoru Institūta (IIA) stratēģiju un atbilstoši esošās situācijas analīzes rezultātiem, apzinot Latvijas IAI vajadzības. Lielāka uzmanība vērsta tām biedrības darbības jomām, kuras nepieciešams pilnveidot tuvākajā laikā, lai spētu visefektīvāk sasniegt IAI darbības mērķi: „apvienot iekšējā audita profesionāļus Latvijā, dot papildus izglītības iespējas un nodrošināt pietiekamu savstarpējās informācijas apmaiņu starp šīs jomas speciālistiem”.

Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta (Institūta) stratēģija 2014.2016. gadam

Pilns stratēģijas dokuments   Lai īstenotu IAI stratēģiju un sasniegtu IAI darbības mērķi, ir ļoti svarīga tieši Jūsu iesaistīšanās IAI darbībā. Kopā mēs varēsim stratēģijas pamatuzdevumus veikt daudz ātrāk, un uz lietām skatīties vispusīgāk un rast efektīvākos risinājumus, lai popularizētu un stiprinātu iekšējā audita profesiju. Mēs dzīvojam steidzīgā vidē, kur laika resursi ir ierobežoti, iespējams, jau saplānoti ilgākam laikam un ir tik daudz darāmā (un auditori parasti ir īpaši rosīgi). Taču, ja katrs no mums rastu kaut nedaudz laika, lai iesaistītos kādā no IAI pasākumiem, tiktu veicināta „zināšanu un pieredzes rotācija”, „dzimtu jaunas idejas” un ar labāko piemēru mēs varētu parādīt citu profesiju kolēģiem, cik vienoti mēs varam būt un, ka komanda ir spēks. Savu ieguldījumu tu varētu sniegt, piedaloties kādā no IAI  komisijām:
 • Komunikācijas – regulāra informācijas un rakstu gatavošana par iekšējo auditu, institūtu un komunikācija ar biedriem, mēdijiem un sadarbības partneriem;
 • Informācijas izplatīšanas – Institūta mājas lapas un elektronisko komunikāciju iespēju biedru starpā attīstība;
 • Ārējo sakaru – sadarbība ar starptautisko IIA un IIA nodaļām citās valstīs;
 • Standartu – IIA Standartu attīstība un tulkojumi latviešu valodā;
 • Izglītības un sertifikācijas – apmācību kursi, ikmēneša diskusiju organizēšana un atbalsts sertifikācijai nacionālās valsts līmenī;
 • Biedrzinības – biedru uzskaite, rēķinu un maksājumu apstrāde,
 • Konferences – konferences un sabiedrisko pasākumu organizēšana;
 • Finanses – finanšu uzskaite un atskaite, Institūta līdzekļu pārvaldīšana;
 • Ētikas – Ētikas kodeksa ievērošana un sūdzību izskatīšana.
Īpaši „izpalīdzīgu roku trūkumu” IAI izjūt šādās komisijās:
 • Izglītības un sertifikācijas – nepieciešama apmācību plāna izveidē un īstenošanā
 • Informācijas izplatīšanas – nepieciešami biedri ar IT sistēmu zināšanām kas var palīdzēt pabeigt iesākto jaunās mājaslapas izveidi (Wordpress vidē) un pārnest datus no esošās lapas
 • Komunikācijas – veikt komunikācijas plāna izveidi un īstenošanu, cieši sadarbojoties ar informācijas izplatīšanas komisiju
 • Biedrzinības – nepieciešama veikt biedru datu aktualizēšanu un uzlabošanu, lai veicinātu apmācības programmas īstenošanu atbilstoši biedru interesēm un jomām.
  Ja nav laika vai vēlme iesaistīties pastāvīgā komitejas darbībā, droši varat pieteikties kādam atsevišķam pasākumam, kurš „ir tuvāk sirdij”, piemēram:
 • dažādu Globālā institūta publikāciju tulkošana latviešu valodā, lai iekšējā audita darbam nozīmīgā informācija nonāktu līdz biedriem, kuriem ir vājākas angļu valodas zināšanas;
 • kāda raksta sagatavošanā, lai dalītos ar pieredzi un/vai pārdomām par aktuālu audita tēmu, apmeklētu semināru/konferenci
 • kopīgu IAI biedru svētku pasākumu organizēšana, lai stiprinātu audita profesionāļu komandas garu neformālā vidē.
  Lūdzam visus biedrus iesaistīties Institūta attīstībā! Šī ir lieliska iespēja iedziļināties institūta darbībā, ieguldīt savas zināšanas un prasmes kā arī īstenot jūsuprāt svarīgus uzdevumu, kuri atbalsta IAI mērķus un stratēģiju.   Visus jautājumus varat sūtīt uz valde@iai.lv Ja vēlaties pieteikties kādā no komisijām, atsūtiet savu kontaktinformāciju un komisijas nosaukumu uz šo pašu e-pastu.
Atpakaļ Atgriezties augšā