IAI biedru pilnsapulce 2020

Pamatinformācija
Datums
12.03.2020
Vietu skaits
89 (atlikušas 4)
Izpārdots!
Laiks
15:00 - 17:00
Valoda
Latviešu
Rīkotājs
Cena
€ 0
Kalendārs
Vieta
Pullman Riga Old town, zāle Falabella
Reģistrācija līdz 11.03.2020

Aicinam visus IAI biedrus pieteikties ikgadējai biedru kopsapulcei.

Dārgie biedri!

 

IAI Valde uzaicina IAI biedrus uz kopsapulci. Atbilstoši IAI statūtiem, biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija. Lai sapulce būtu lemttiesīga, ir nepieciešams, lai sapulcē piedalās klātienē, vai uz pilnvaras pamata, būtu vismaz vairāk nekā puse no biedriem. Ja kopsapulcē netiks sasniegts kvorums, notiks ārkārtas sapulce, kura, atbilstoši statūtu 8.8 punktam ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita. Ja ārkārtas sapulce būs nepieciešama, tad tā notiks tajā pašā dienā un vietā uzreiz pēc ikgadējas kopsapulces beigām un tās laikā tik veikta balsošana.

 

Atgādinam, ka šogad beidzas pilnvaras visiem IAI valdes locekļiem, tāpēc ir pienācis laiks ievēlēt jaunu institūta Valdi. Atbilstoši statūtiem "Par Valdes locekļa kandidātu var kļūt jebkurš biedrs, kurš ir bijis biedrībā vismaz vienu gadu un kuram ir apmaksāta biedra naudas maksa". Aicinām visus kam ir vēlme iesaistīties institūta darbībā un veicināt iekšējā audita profesijas attīstību Latvijā pieteikties Valdē. Lūdzam atsūtīt savu foto un īsu aprakstu par sevi uz epastu karlis.majevskis@iai.lv

 

Ikgadējā biedru pilnsapulce notiks 12.03.2020 15:00-17:00 Pullman Riga Old town viesnīcā
Pilnsapulces darba kārtība:
14:00-15:00 - Ierašanās
15:00-17:00 - kopsapulce
 
Kopsapulces plāns:
 • Atskaite par darbību 2019. gadā un plānotajiem pasākumiem 2020. gadā
 • Balsošana
  • Biedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana
  • Atlīdzības noteikšana Valdes locekļiem par 2019.g. darbības rezultātiem.
  • Valdes locekļu ievēlēšana.
  • Biedrības 2020. gada budžeta apstiprināšana
  • Statūtu izmaiņas
  • Ikgadējās biedru naudas palielinājums uz 60 EUR
Papildu informācija par kopsapulci kā arī dokumenti tiks nosūtīti vēlāk.
 
Tā kā mums ir nepieciešams kvorums balsošanai, lūdzam jūs savlaicīgi reģistrēties, tas mums ļoti palīdzēs saplānot kopsapulci. Gadījumā, ja jūs nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam pilnvarot savu kolēģi vai citu IAI biedru nobalsot jūsu vietā. Paraugs pilnvarai balsojumam.
 
Statūtu izmaiņas balsošanai biedru kopsapulcē: https://iai.lv/lv/download?id=fa2738db7db30ab97406a536ee6a0626

Valdes kandidātu saraksts - https://iai.lv/lv/download?id=aa80d4734a565172e182928af6ecaf4f

Gada pārskats (revidēts) - https://iai.lv/lv/download?id=840d5eeb268ac3da863feeb6d8f4831f

Revidenta atzinums - https://iai.lv/lv/download?id=3cd183da181422dde1968f251c40b2ee

Cenas

IAI biedra
Bez maksas
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Reģistrācija šim notikumam ir slēgta!
Adrese     Jēkaba iela 24
Atpakaļ Atgriezties augšā