Globālā IIA ziņas biedriem jeb īsumā par būtiskāko

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
08.07.2015
Globālā IIA ziņas biedriem jeb īsumā par būtiskāko: - Jaunas prakses vadlīnijas - Jauns prakses padomdevējs par iekšējā audita kompetences nodrošināšanas procesa izveidei publiskajā sektorā - Jaunajiem vai uz laiku ieceltajiem auditoriem ir iespēja iegūt profesionālo apzīmējumu "praktizējošs iekšējais auditors" (Internal Audit Practitioner Designation) - Globālais Institūtam jauns izdevums – "Global Perspectives and Insights" - Izmaiņas International Profesional Practices Framework - Global Pulse pētījuma ziņojums par iekšējā audita aktualitātēm "Embracing Opportunities in a Dynamic Environment"
Jaunas prakses vadlīnijas Maijā ir publicētas deviņas jaunas prakses vadlīnijas par šādām tēmām: iekšējie un ārējie novērtējumi, rezultātu ziņošana par Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas sistēmu, paziņojuma, "Veikts saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem", izmantošana un informēšana par neatbilstību. Prakses vadlīnijas pieejamas biedriem šeit.
Ir pieejams jauns prakses padomdevējs par iekšējā audita kompetences nodrošināšanas procesa izveidei publiskajā sektorā 2009. gadā Globālā Institūta Izpētes centrs publicēja iekšējā audita brieduma modeli (IA-CM), kurš noteica ietvaru pamatlietām, kas nepieciešamas efektīvai iekšējā audita darbībai publiskajā sektorā. Prakses padomdevējs atspoguļo iekšējā audita kompetences nodrošināšanas procesu (IA-CP), kuru izmantojot var pilnveidot iekšējā audita darbību. IA-CP atspoguļo soļus, caur kuriem iekšējā audita funkcija attīstās: definējot, ieviešot, mērot, kontrolējot un pilnveidojot iekšējā audita procesus un praksi. Padomdevējs pieejams šeit: Creatinf an Internal audit competency process for the public sector 
Jaunajiem vai uz laiku ieceltajiem auditoriem ir iespēja iegūt profesionālo apzīmējumu "praktizējošs iekšējais auditors" (Internal Audit Practitioner Designation) Lai atbalstītu jaunos auditorus, uzsākot savu karjeru audita jomā, vai tos, kuri ir spēruši pirmos soļus, lai iegūtu CIA sertifikātu, Globālais Institūts sniedz iespēju iegūt profesionālu apzīmējumu. Tam nepieciešams nokārtot CIA (Certified Internal Auditor®) pirmās daļas eksāmenu, pēc tam kandidātiem jāiesniedz pieteikums praktizējošā iekšējā auditora apzīmējam iegūšanai, saņemot sociālo nozīmīti. Jaunajiem auditoriem šāds profesionālais apzīmējums demonstrēs viņu zināšanas un izpratni par iekšējā audita pamatiem un spēju turpināt apgūt pilnu CIA sertifikāciju, nokārtojot otrās un trešās daļas eksāmenus. Audita vadītājiem savukārt tas būs praktisks un efektīvs veids, kā stiprināt iekšējā audita komandu, nodrošinot vienotu izpratni par iekšējo auditu, īpaši tajos gadījumos, kad audita komandā ir pieņemts darbinieks uz laiku.Vairāk informācijas skatīt Globālā Institūta mājas lapas sadaļā: CIA webpage
Globālais Institūtam jauns izdevums – "Global Perspectives and Insights" Gatavots, lai biedriem regulāri nodrošinātu informāciju par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem, kuri skar ikvienu auditoru globāli neatkarīgi no tā atrašanās vietas, kā arī lai sniegtu ieskatu un virzienu dažādu pamatjautājumu risināšanā. Pirmais izdevums ir par ģeopolitiskajiem riskiem, un tas ir pieejams šeit.
Izmaiņas International Profesional Practices Framework Jūlijā stājas spēkā un drīzumā biedriem tiks prezentēts pilnveidotais starptautiskās profesionālās prakses ietvars (IPPF). Būtiskākās izmaiņas saistītas ar iekšējā audita misijas un iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipu definēšanu, saistošo dokumentu maiņu: Practice Advisories (PA) un Practice Guides (PG)vietā būt Implementation Guidance (IG) un Supplemental Guidance (SG).
Global Pulse pētījuma ziņojums par iekšējā audita aktualitātēm "Embracing Opportunities in a Dynamic Environment" Jaunu risku identificēšana nav mazinājusies, un iekšējā audita vadītājiem ir jāspēj pielāgoties, lai savlaicīgi vērstu uzmanību uz tiem. 2015. gada ziņojums par iekšējā audita aktualitātēm analizē vairāk nekā 4500 iekšējā audita vadītāju un direktoru sniegtās aptaujas atbildes, lai sniegtu ieskatu par izaicinājumiem un iespējām, ar kurām mūsdienu dinamiskajā uzņēmējdarbības vidē saskaras visā pasaulē. Ziņojumā tiek iezīmētas četras pamattēmas, kurām iekšējā audita vadītājiem būtu jāpievērš uzmanība. Ar pašu ziņojumu var iepazīties šeit.
 
Atpakaļ Atgriezties augšā