2019. gada rīcībpolitikas izmaiņas saistībā ar IIA globālajiem sertifikātiem

Pamatinformācija
Kategorija
Ziņas no Global IIA un ECIIA
Datums
12.08.2019

Kā iepriekš tika paziņots 2019. gada 7. janvārī, Profesionālo sertifikātu padome (PHB) ir apstiprinājusi vairākas izmaiņas IIA sertifikācijas programmās, kas ir saistīts ar jaunās Sertifikācijas kandidātu pārvaldības sistēmas (CCMS) ieviešanu. Ņemot vērā to, ka jaunā CCMS ir aizvien izstrādes procesā, izmaiņas būs spēkā no 2019. gada 1. septembra.

1. Programmas piemērotības laika maiņa - tikai CIA.

Lai pielāgotos trīsdaļīgajam CIA eksāmenam, CIA programmas piemērotības laiks ir pielāgots no 4 gadiem uz 3 gadiem. Tas atspoguļo laiku, kas parasti ir nepieciešams, lai pabeigtu sertifikācijas procesu. Kandidāti, kuri jau ir apstiprināti programmā līdz 2019. gada 1. septembrim saglabās 4 gadu pieeju. Kandidāti, kuri tiks apstiprināti programmā 2019. gada 1.septembrī vai pēc tām varēs 3 gadu laikā pabeigt programmu, tomēr kandidāti aizvien varēs pieprasīt viena gada pagarinājumu.

2. Eksāmenu atkārtots nokārtošanas periods ir samazināts visās sertifikācijas programmās.

Lai visi sertifikācijas un kvalifikācijas procesu varētu pabeigt daudz ātrāk, gaidīšanas periods lai varētu atkārtoti nokārtot eksāmenu tiks samazināts no 90 dienām līdz 60 dienām. Kamēr programma atrodas izstrādes procesā, kandidāti var eksāmenu atkārtoti nokārtot arī pēc 60 dienām.

3. Prasības pēc iekšējā audita prakses (IAP) pieredzes

Ņemot vērā to, ka Iekšējā auditora prakses veicēja (IAP) nosaukums ir paredzēts personām, kurām ir neliela darba pieredze iekšējā audita jomā, prasības IAP kandidātiem vairs neietver sešu mēnešu pieredzi iekšējā auditā vai līdzvērtīgu pieredzi. Vairāk informācija ir pieejama šeit.

Kandidātu scenāriji

Scenārijs

Rekomendācija
Kandidāts tika apstiprināts CIA programmā pēc 1. septembra; Kandidātam ir 3 gadi no pieteikuma apstiprināšanas brīža, lai pabeigtu CIA programmu;
Kandidātam beidzās CIA programmas termiņš pirms 1. septembra, tas pieteicās atkārtoti pirms 1. septembra, un tika apstiprināts pirms 1. septembra; Kandidātam ir 4 gadi lai pabeigtu CIA programmu;
Kandidātam beidzās CIA programmas termiņš pirms 1. septembra, tas pieteicās atkārtoti pēc 1. septembra un tika apstiprināts pēc 1. septembra; Kandidātam ir 3 gadi, lai pabeigtu CIA programmu;
Kandidātam beidzās CIA programmas termiņš pēc 1. septembra; Ja kandidāts atkārtoti piesakās uz programmu, kandidātam būs 3 gadi, lai pabeigtu CIA programmu;
Kandidāts nokārtojis CIA eksāmena daļu pirms 1. septembra, un vēlas nokārtot nākamo CIA eksāmena daļu; Kandidāts var ieplānot un nokārtot eksāmenu jebkurā laikā;
Kandidāts nokārtojis CIA eksāmena daļu pēc 1. septembra, un vēlas nokārtot nākamo CIA eksāmena daļu; Kandidāts var ieplānot un nokārtot eksāmenu jebkurā laikā;
Kandidāts nenokārtoja eksāmenu pirms 1. septembra un vēlas nokārtot eksāmenu atkārtoti; Kandidātam ir 60 dienu laiks, lai nokārtotu CIA eksāmenu atkārtoti;
Kandidāts nenokārtoja eksāmenu pēc 1. septembra un vēlas nokārtot eksāmenu atkārtoti; Kandidātam ir 60 dienu laiks, lai nokārtotu CIA eksāmenu atkārtoti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ Atgriezties augšā