Jaunā CPE rīcībpolitika

IIA ir pabeigusi visaptverošu CPE rīcībpolitikas— iepriekš zināmu kā Administratīvā Direktīva Nr. 4— atjaunošanu, lai ietveru 2 CPE stundas, kas jāiegūst par ētikas jautājumiem. Jaunās prasības ir iespēja veicināt ētikas jautājumu ietveršanu IIA filiāļu konferencēs, pasākumos, semināros un apmācībās. Ar jauno IIA CPE rīcībpolitiku iespējams iepazīties, lejupielādējot dokumentu šeit.