Vēl nezināt par sertifikāciju?

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iegūt paaugstinājumu vai pētāt iespējas ārpus savas organizācijas, vai vienkārši izmantojat profesionālās attīstības iespējas, kas palīdzēs Jums uzņemties arvien sarežģītākus pienākumus, gatavojoties nākotnes izaicinājumiem, IAI Sertifikāts var palīdzēt Jums:

  • paaugstināt savu peļņas potenciāli līdz pat 40%*;
  • palīdzēt Jums gūt uzticamību un atzinību nozarē;
  • uzlabot Jūsu  prasmes un zināšanas;
  • pierādīt Jūsu nodošanos profesijai .
  • Saskaņā ar 2015.gada IAI Iekšējā audita atlīdzības pētījumu, vidējais auditora, kurš ir saņēmis vienu vai vairākus IAI sertifikātus, atalgojums ir par 35% augstāk nekā kolēģiem, kuriem šādu sertifikātu nav.  (balstīts ASV respondentu sniegtajās atbildēs)
Zemāk ir norādīti seši soļi, kas iekšēja auditoram jāveic, kad ir pieņemts lēmums iegūt profesijas sertifikātu.

1.solis: Izlemt, kurš sertifikāts ir vispiemērotākais

IAI Sertificētais iekšējais auditors ( CIA® – Certified Internal Auditor®) ir vienīgais globāli atzītais iekšējo auditoru sertifikāts.  Trīsdaļīgais eksāmens ir veids, kā indivīdi demonstrē savu visaptverošo kompetenci un profesionālismu iekšējā audita sfērā. ®

IAI piedāvā arī sertifikāciju četrās specialitātēs:

Sertifikācija kontroļu pašnovērtējumā (CCSA® – Certification In Control Self-Assessment®)

Sertificēts publiskās pārvaldes auditēšanas profesionālis (CGAP® – Certified Government Auditing Professional®)

Sertificēts finanšu pakalpojumu auditors (CFSA® – Certified Financial Services Auditor®)

Sertifikācija risku vadības nodrošināšanā – (CRMA® – Certification in Risk Management Assurance®)

Indivīdi, kas neatbilst CIA programmas izglītības un pieredzes atbilstības kritērijiem varētu būt ieinteresēti uzsākt sertifikācijas procesu kādā no specialitātēm, kuras visas sastāv no viendaļīga eksāmena.

2. solis: Nosakiet savu atbilstību un prasmju līmeni

Katrai no IAI sertifikācijas programmām ir specifiskas un unikālas izglītības atbilstības prasības, kas kandidātam ir jāizpilda, lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu. Turklāt ir nepieciešams novērtēt savu prasmju līmeni, izpildot treniņeksāmenu, izmantojot jautājumu paraugus, kas publicēti mājas lapā. Lai gan treniņeksāmenā iegūtais rezultāts nav indikators potenciālajam sertifikācijas eksāmena rezultātam, tas ir veids, kā novērtēt savu sagatavotību un norāda uz jomām, kur nepaciešams zināšanas uzlabot.
CIA Atbilstības KritērijiCIA Eksāmena Jautājumu Paraugi
CGAP Atbilstības KritērijiCGAP Eksāmena Jautājumu Paraugi
CFSA Atbilstības KritērijiCFSA Eksāmena Jautājumu Paraugi
CCSA Atbilstības Kritēriji

3. solis: Reģistrācija eksāmenam

IAI sertifikācijas eksāmeni tagad tiek piedāvāti visa gada garumā, pateicoties datorizētai testēšanas sistēmai vairāk nekā 500 lokācijas visā pasaulē.

Piesakieties un reģistrējieties tiešsaistē

4. solis: Sagatavojieties eksāmenam

Jūs nosakāt veidu(-us), kādā(-os) nepieciešams sagatavoties eksāmenam. Dažādi neatkarīgie trešo-pušu pakalpojumu sniedzēji piedāvā sagatavošanās kursus eksāmeniem.

Resursi, lai sagatavotos CIA eksāmenam
Resursi, lai sagatavotos CGAP eksāmenam 
Resursi, lai sagatavotos CFSA eksāmenam
Resursi, lai sagatavotos CCSA eksāmenam

Papildus tam, apsveriet iespēju pievienoties ar eksāmeniem saistītajām sociālo mediju grupām, lai izveidotu kontaktus ar kolēģiem, kas arī gatavojas eksāmenam. Katram eksāmenam ir grupa vietnē LinkedIn un CIA eksāmenam ir veltīta arī Facebook lapa:

CIA Facebook
CIA LinkedIn
CCSA LinkedIn
CRMA LinkedIn
CGAP LinkedIn
CFSA LinkedIn

5. solis: Nokārtojiet eksāmenu

Līdz ar pāreju uz datorizētu eksaminācijas sistēmu, IAI sertifikācijas eksāmeni tiek organizēti caur Pearson VUE Testing Centers globālo tīklu. Pearson VUE tīkls atļauj kandidātiem kārtot eksāmenus vairāk nekā 500 vietās. Sertifikācijas kandidāta rokasgrāmata sniedz plašāku informāciju par eksaminācijas norisi.

Pearson VUE (PV) piedāvā trīs dažādu veidu eksāmenu norises vietas. Šis video atspoguļo situāciju Pearson Professional Center (salīdzinājumā ar PV Select vai PV Testing Center)

Pearson VUE video

6. solis: Saņemiet savu sertifikātu

Līdz ko Jūs nokārtojat eksāmenu un izpildāt visus atbilstības kritērijus, Jums ir tiesības saņemt savu sertifikātu. Lai pasūtītu sertifikātu, Jums ir jāielogojas savā kandidāta dokumentu vietnē CCMS un jāaizpilda sertifikāta pasūtīšanas veidlapa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzrunas akronīmi, piemēram, Kungs, Kundze, Dr., u.tml. netiek drukāti uz sertifikāta. Uz sertifikāta būs tikai Jūsu vārds un uzvārds. Sertifikāts tiks Jums nosūtīts personīgi, izmantojot standarta pasta pakalpojumus bez maksas. Paātrināta nosūtīšana ir pieejama par papildus samaksu.

Atkārtotas sertifikātus izdrukas ir iespējamas pasūtīt, izmantojot šo pašu sistēmu, un maksā USD50. Sertifikāts tiks nosūtīts, izmantojot standarta pasta pakalpojumus bez maksas. Paātrināta nosūtīšana ir pieejama par papildus samaksu.

Retos gadījumos indivīdi, kas ir noteiktu Institūtu biedri, nevarēs saņemt savus sertifikātus tiešā veidā. Šos sertifikātus nosūtīs uz attiecīgajiem Institūtiem, kas informēs kandidātus par iespējām sertifikātu saņemt.