Vecākā auditora amats Latvijas Bankā

Latvijas Banka

izsludina konkursu uz brīvo vecākā auditora amata vietu

Iekšējā audita pārvaldē

 

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā), dabas zinātnēs (matemātikā vai statistikā),datorzinātnēs;
 • iekšējās kontroles sistēmas darbības pārzināšana;
 • zināšanas par organizācijas vadību un finanšu vadību;
 • vēlamas zināšanas projekta vadībā;
 • vēlamas zināšanas par centrālo banku darbību, t.sk. kases operācijām, monetārās politikas operācijām, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, maksājumu sistēmu darbību, statistikas datu apstrādi u.c.;
 • vēlama ne mazāka kā četru gadu pieredze iekšējā audita jomā vai vadošā speciālista amatā finanšu un biznesa vadībā;
 • uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu pildīšanā, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu;
 • labas komunikācijas un analīzes spējas;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas priekšzināšanas informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas vai drošības pārvaldīšanas jomā.

Galvenie darba uzdevumi:

 • veikt iekšējos auditus Latvijas Bankā;
 • noteikt un novērtēt riskus, novērtēt iekšējās kontroles darbību un izstrādāt ieteikumus atklāto nepilnību un kļūdu novēršanai un riska samazināšanai;
 • novērtēt atbilstību tiesību aktiem;
 • sniegt argumentētus priekšlikumus procesu un procedūru uzlabošanai;
 • sagatavot audita ziņojuma projektu un citu dokumentāciju par veiktā audita rezultātiem.

 Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2016. gada 24. februārim (pasta zīmogs) Latvijas Bankas Personāla pārvaldei (K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi vl.kn1519342611ab@es1519342611altA1519342611 . Uzziņas pa tālr. 67022318.