Vecākā [audita] speciālista vai vadītāja vakance PwC

PricewaterhouseCoopers aicina pievienoties savai komandai

VECĀKO SPECIĀLISTU/-I VAI VADĪTĀJU (MANAGER)
Audita un risku vadības nodaļā

 

Galvenie uzdevumi:
•vadīt audita projektus saistībā ar IT vides izvērtējumu/ kontroļu veikšanu dažādām grāmatvedības, finanšu, uzskaites un citām IT sistēmām finanšu audita ietvaros;
•optimizēt risku un iekšējās kontroles pasākumus, kā arī nodrošināt uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu pārraudzību;
•plānot un vadīt komandas darbu, deleģēt projektus un pienākumus;
•strādāt ar klientiem.

Prasības:
•augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai IT jomā̄;
•zinā̄šanas un pieredze IT un finanšu sistēmu auditēšanā (ieteicams CISA vai līdzvērtīgs sertifikāts);
•prasme «runāt vienā valodā» gan ar IT, gan finanšu speciālistiem;
•teicamas latviešu un angļu valodas zinā̄šanas, krievu valoda tiks uzskatiīta par piekšrocību;
•labas komunikācijas un darba organizēšanas iemaņas,
•prasme vadīt komandu.

PwC piedāvā:
•izaicinošu darbu starptautiskā vidē;
•iespēju apgūt jaunas zināšanas un pieredzi;
•profesionālo attīstību un uz darba snieguma novērtējumu balstītu karjeras izaugsmi.

Ja šis piedāvājums Jūs ir ieinteresējis, lūdzam sūtīt savu CV Lindai Rūsai ar norādi „Vecākais speciālists/ vadītājs”
uz e-pasta adresi Linda[at]eiropersonals.lv!

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz klātienes intervijām. Ja ar Jums nesazināmies trīs nedēļu laikā kopš datuma, kad esat nosūtījis mums savu CV, lūdzam uzskatīt, ka konkursu neesat izturējis.