Tikai oktobrī – pieteikšanāš CGAP eksāmeniem BEZ MAKSAS!

Tikai ierobežotu laiku – no 1. līdz 31.oktobrim – IAI atceļ reģistrācijas maksu (vērtībā līz 230) Sertificētā Pārvaldes Audita Profesionāļa (Certified Government Auditing Professional – CGAP) eksāmenam.

Šis specialitātes sertifikāts tālāk palīdzēs kvalificētiem profesionāļiem izcelties, apliecinot to ekspertīzi nozīmīgu publiskā pārvaldes sektora jomas aspektu auditēšanā. CGAP sertifikāta iegūšana pasvītro profesionālāš spējas un apliecina iesaistītajām pusēm, ka sertifikāta ieguvējiem piemī visas nepieciešamāš uzticamu padomdevēju īpašības.

Auditoriem, kas darbojas publiskās pārvaldes sektorā – federālā/nacionālā, štata/provinces un vietējā līmenī – šī sertifikāta iegūšana var palīzēt sagatavoties izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties prasīgajā un mainīgajā publiskās pārvaldes sektora vidē.

Certified Government Auditing Professional

Sertificētais valsts pārvaldes auditēšanas profesionālis (CGAP) ir specializācijas sertifikācija, kas radīta publiskā sektora iekšējā audita speciālistiem. Eksaminācija pārbauda kandidāta zināšanas par publiskā sektora iekšējā audita īpašajiem faktoriem – fondu grāmatvedību, dotācijām, normatīvo uzraudzību, konfidencialitātes tiesībām, un tamlīdzīgi. Programmas plašais aptvērums uzsver iekšējā auditora lomu atbildīguma veicināšanā sabiedrības acīs un publiskās pārvaldes pakalpojumus uzlabošanā.

 

Lai kvalificētos šīs atlaides iegūšānai, pieteikumam ir jābū iesniegtam līz 31.10.2017.