Ziņas

,

Jaunā CPE rīcībpolitika

IIA ir pabeigusi visaptverošu CPE rīcībpolitikas— iepriekš zināmu kā Administratīvā Direktīva Nr. 4— atjaunošanu, lai ietveru 2 CPE stundas, kas jāiegūst par ētikas jautājumiem. Jaunās prasības ir iespēja veicināt ētikas…
,

Laiks atskaitīties par CPE tuvojas!

Atgādinām, ka IIA sertifikātu turētājiem atskaitīšanās par iegūtajiem CPE ir obligāta prasība sertifikāta uzturēšanai. Atskaite ir jāiesniedz līdz 2017.gada 31.decembrim.IIA global jau atvērta atskaitīšanās sistēma un…