Risku vadības speciālista vakance Valsts kasē

Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un  sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu:
KVALITĀTES UN RISKU VADĪBAS DEPARTAMENTA
RISKU VADĪBAS SPECIĀLISTS/-E
Galvenie amata pienākumi:
– uzturēt, aktualizēt un pilnveidot risku vadības procesu un nodrošināt ar risku vadību saistīto dokumentu atbilstību Valsts kases darbības stratēģijai, risku videi un organizācijas kultūrai;
– organizēt risku, t.sk. procesu, projektu, korupcijas un atbilstības risku, identificēšanu un novērtēšanu;
– nodrošināt darbinieku mācības, informēšanu un konsultēšanu risku vadības un darbības atbilstības jomā;
– sniegt atbalstu darbiniekiem risku identificēšanā, novērtēšanā un dokumentēšanā;
– reģistrēt informāciju par identificētiem riskiem un veikt to analīzi un risku mazinošo pasākumu uzraudzību.
Prasības pretendentiem/-ēm:
– augstākā izglītība vadības studiju virzienā (vēlams kvalitātes vadības, vadības zinātnes vai uzņēmējdarbības studiju programmā), ekonomikas studiju virzienā vai tiesību zinātņu studiju virzienā;
– darba pieredze risku vadības, darbības atbilstības kontroles, kvalitātes, procesu vadības, audita vai tiesību zinātņu jomā ilgāka par gadu;
– labas datorprasmes (vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar biznesa procesu un datu analīzes rīkiem);
– zināšanas par risku vadības un darbības atbilstības novērtējuma metodēm un rīkiem (vēlamas zināšanas par kvalitātes, procesu vadības, audita vai datu analīzes metodēm);
– iniciatīva, precizitāte, rūpes par kārtību un kvalitāti;
– spēja plānot un organizēt savu darbu;
– klientorientēta pieeja darbam un labas komunikācijas spējas;
– atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
Piedāvājam:
– darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
– stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
– veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu;
– profesionālās izaugsmes iespējas.
Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli līdz 2017.gada 6.oktobrim ar norādi: “KRVD_Vards_Uzvards” uz e-pastu:
vl.vo1519331251g.esa1519331251k@sla1519331251nosre1519331251p1519331251, vai Personāla departamentam, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV 1919.
Papildu informācija: tālr.67094277, www.kase.gov.lv