,

PwC Academy 2011

2011.gada sākumā PwC Academy organizē un piedāvā interesentiem sekojošus audita un iekšējās kontroles kursus:
* 2011.gada 18.janvāris – Iekšējās kontroles izveide – Lektore: Ilvija Grūba.
* 2011.gada 10.februāris – Mūsdienīga iekšējā audita pamati (pamata līmenis) – Lektore: Ilvija Grūba.
* 2011.gada 22.februāris – Mūsdienīga iekšējā audita pamati (profesionāļu līmenis) – Lektore: Ilvija Grūba.