Priekšlikumi Standartu izmaiņām

IPPF newStarptautiskā Iekšējā audita Standartu padome (angliski The International Internal Audit Standards Board (IIASB)) ir sagatavojusi dokumenta projektu ar Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartu (Standarti) grozījumu priekšlikumiem. Mēs esam viena no tām valstīm, kura ir iztulkojusi šos priekšlikumus. Jūs esat laipni aicināti iepazīties ar tiem.

IIA global lūdz visus piedalīties aptaujā kas notiks Feb-Apr laikā un izteikt savas domas par priekšlikumiem. Aptauja ir Latviešu valodā.

Vairak informācijas Global IIA mājaslapā: https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/2016-Standards-Exposure.aspx