Nolikums

Profesionālās biedrības “Iekšējo auditoru institūts” nolikums


“Par institūta biedru un biedru pretendentu uzņemšanu un izslēgšanu”

 

(apstiprināts Iekšējo Auditoru Institūta valdē 13.01.2009.)

 

1. Par Iekšējo auditoru institūta (turpmāk – institūts) biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona ar labu reputāciju, vismaz nepabeigtu augstāko izglītību un pusgada darba stāžu audita, kontroles vai finanšu jomā, kura iemaksājusi gada biedru naudu un vēlas sekot institūta mērķiem un uzdevumiem, atzīst un ievēro institūta statūtus un ētikas kodeksu, kā arī pilda savus pienākumus pret institūtu.

2. Persona, kas vēlas kļūt par institūta biedru (turpmāk – pretendents), iesniedz institūta valdei (turpmāk – valde) rakstisku pieteikumu, kurā norāda ziņas par sevi un pamato, kādēļ vēlas kļūt par institūta biedru. Pieteikumam pievienojama jau esoša institūta biedra rekomendācija brīvā formā, adresēta institūta valdei. Biedru pieteikuma anketas ir jāsūta uz IAI juridisko adresi vai ieskanētas elektroniskā veidā tieši valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par biedru jautājumu kārtošanu.

3. Valde pieteikumus izskata ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos un pieņemto lēmumu paziņo pretendentam.

4. Pretendentam mēneša laikā no rēķina saņemšanas ir jāsamaksā institūta norādītājā kontā iestāšanās maksa, kas vienlaicīgi ir arī biedra nauda līdz kalendārā gada beigām.

5. Turpmāk gada biedra nauda tiek maksāta par kalendārā gada periodu no 1. janvāra līdz 31.decembrim un tajā ietilpst arī biedru nauda starptautiskajam IIA. Gada biedra naudas un iestāšanās maksas lielumu nosaka biedru pilnsapulce, par to savlaicīgi informējot biedrus.

6. Valde pēc maksājuma saņemšanas:

6.1. reģistrē pretendentu biedru reģistrā;

6.2. informē starptautisko IIA par reģistrētajiem biedriem.

7. Biedra pienākums ir savlaicīgi (mēneša laikā) informēt IAI par izmaiņām, kas saistītas ar biedra darba vietu, amatu, kontaktadresi, telefonu un elektroniskā pasta adresi. Ziņas par kontaktinformācijas izmaņām ir jāsūta uz IAI juridisko adresi vai elektroniskā veidā tieši valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par biedru jautājumu kārtošanu. 8. Biedrs var brīvi izstāties no institūta, iesniedzot valdei iesniegumu.

9. Institūta valde var izslēgt biedru no institūta, ja viņš neievēro statūtus, ētikas kodeksu, nepilda savus pienākumus pret institūtu, ar savu darbību kaitē institūta interesēm tā mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kā arī pēc paša biedra vēlēšanās.

10. Valde izskata jautājumu par biedra izslēgšanu 9.punkta noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

10.1. iesniegums, kurā norādīts konstatētais 9.punktā noteikto izslēgšanas kritēriju pārkāpums;

10.2. biedra rakstisks paskaidrojums;

10.3. biedra iesniegums (t.sk. e-pasta vēstule) par izstāšanos no institūta pēc paša vēlēšanās.

11. Valde pieņemto lēmumu paziņo attiecīgajai personai.

Atgriezties augšā
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK