Laiks atskaitīties par CPE tuvojas!

Atgādinām, ka IIA sertifikātu turētājiem atskaitīšanās par iegūtajiem CPE ir obligāta prasība sertifikāta uzturēšanai. Atskaite ir jāiesniedz līdz 2017.gada 31.decembrim.

IIA global jau atvērta atskaitīšanās sistēma un atskaites formu ir iespējams aizpildīt šeit! 

Papildus informāciju par noteikumiem un prasībām ir iespējams iegūt šeit.