Integrētā domāšana – aptauja

Iekšējā audita loma integrētajā domāšanā un ziņošanā

 

Ņemot vērā “integrētās ziņošanas” pieaugošo lomu pasaulē, Iekšējo auditoru institūts (IAI) ir uzsācis formulēt globālu nostāju, kas definēs iekšējā audita lomu un ar to saistīto stratēģisko pieeju šajā jautājumā.

Lai gan pasaules organizāciju starpā pastāv dažādas variācijas, daudzas valdes apzinās integrētās ziņošanas vērtību, ko definē kā labākas izpratnes un atbildības par visām mijiedarbībām un ietekmēm starp organizāciju un tās vidi izveidošanu un ziņošanu par tām. Iekšējie auditori šajā globālajā kustībā spēlē nozīmīgu lomu un IAI ir gatavi atbalstīt profesiju, palīdzot izprast un izpildīt šo lomu.

Cenšoties definēt šo lomu, ko pilda iekšējie auditori, mēs vēlamies uzzināt Jūsu viedokli par IAI Integrētās domāšanas diskusiju dokumentu (IIA’s Integrated Thinking Discussion Paper).

Aptauja jau ir pieejama un būs atvērta līdz 2016.gada 2.decembrim. Tās izpildīšana prasīs aptuveni 20 minūtes, ieskaitot laiku, kas būtu nepieciešams paša dokumenta izlasīšanai.

Mēs priecāsimies par Jūsu vērtīgo viedokli.

 

Piedalīties tagad!